اخبار سلامت

بازگشت زندگی عادی به مالت

مالت در مقابله با همه‌گیری کرونا به ایمنی جمعی رسید.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مالت نخستین کشوری است که با واکسیناسیون گسترده مردم خود به ایمنی جمعی دست یافته است. گفته می‌شود ۹۵ درصد از جمعیت بیش از ۶۰ سال این کشور دست‌کم یک بار واکسن کرونا دریافت کرده‌اند.

ایمنی جمعی در مقابله با بیماری‌های عفونی زمانی به دست می‌آید که اکثریت شهروندان یک جامعه در برابر ویروس این بیماری‌ها مصون باشند.
وزیر بهداشت مالت از رسیدن این کشور به ایمنی جمعی در مقابله با همه‌گیری کرونا خبر داده است. به این ترتیب حتی کسانی که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند نیز در برابر ابتلا به این بیماری مصون هستند.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مالت نخستین کشوری است که به ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا دست یافته است.
دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این موقعیت فاصله زیادی دارند. اوضاع در بلغارستان برخلاف مالت از نظر واکسیناسیون رضایت بخش نیست.

تا کنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت مالت دست‌کم یک نوبت واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. کریس فیرنه، وزیر بهداشت مالت گفته است: «ما امروز به ایمنی جمعی رسیدیم.»

گفته می‌شود تا کنون ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در این کشور کوچک اروپایی تزریق شده است. جمعیت مالت حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت مالت، ۹۵ درصد جمعیت بیش از ۶۰ سال این کشور دست‌کم یک بار واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. افزون بر آن گفته می‌شود که ۴۲ درصد جمعیت بیش از ۱۶ سال نیز دست‌کم یک بار علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.

مالت اعلام کرده است که در صورت ادامه این شرایط الزام زدن ماسک از اول ژوئیه موضوعیت خود را تا اندازه‌ زیادی از دست خواهد داد و موازین تعیین‌شده در این رابطه کاهش خواهد یافت.. الزام استفاده از ماسک در سواحل مالت حتی از اول ژوئن برداشته می‌شود.

در شرایطی که مالت به ایمنی جمعی رسیده است، تنها ۱۰ درصد از جمعیت بلغارستان در برابر همه‌گیری کرونا واکسینه شده‌اند.
حدود ۴۰ درصد مردم آلمان نیز دست‌کم یک بار در مقابل همه‌گیری کرونا واکسینه شده‌اند. شمار کسانی که به طور کامل در آلمان واکسینه شده‌اند، در حدود ۱۴ درصد است.

دکمه بازگشت به بالا