کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

درمان ترکیبی برای کووید-۱۹

دکتر حسن رودگری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارگروه تازه‌های علمی کرونا سازمان نظام پزشکی کشور

اخیرا یک randomised trial نشان داد بیمارانی که اینترفرون بتا (Interferon-beta)، ریباویرین (Ribavirin) و کلترا (Lopinavir/Ritonavir) دریافت کردند با سرعت بیشتری نسبت به گروه کنترل که فقط کلترا دریافت کردند از ویروس پاک شدند.

گزارشات نشان می‌دهد Remdesivir زمان بهبود را تسریع کرده و از دوره بیماری در اشکال شدید کووید۱۹ می‌کاهد اما ما به درمان‌های موثرتر از این نیاز داریم. محققان اکنون در حال تکمیل فاز ۲ یک randomised, open-lable-trial یک درمان سه دارویی شامل اینترفرون بتا و کلترا و ریباویرین در قیاس با کلترای تنها در بیمارستان‌های هنگ کنگ می‌باشند.
در این تحقیق ۱۲۷ بیمار شرکت دارند که ۸۶ نفر بطور اتفاقی برای دریافت ترکیب سه دارویی انتخاب شدند و ۴۱ نفر فقط کلترا مصرف می‌کنند.
از بین گروه داروی ترکیبی ۵۲ نفر زیر ۷ روز از شروع علائم پذیرش شدند و از ابتدا ترکیب سه دارویی گرفتند اما برای آنانی که در روز ۷ و یا بیشتر بعد از شروع علائم پذیرش شدند اینترفرون بتا حذف شده بود‌ چون به چ‌لحاظ تئوریک در این مرحله خود همانند یک پرو-انفلاماتور عمل می‌کند.

نهایتا گروه دریافت کننده داروهای ترکیبی (سه گانه و دوگانه) بطور معنی‌داری زودتر از گروه کنترل در تست سوآب نازوفارنژیال برای RT-PCR منفی شدند (۷ روز در مقابل ۱۲ روز). از لحاظ بهبود بالینی هم سرعت در گروه داروی ترکیبی بطور معنی‌دار سریع‌تر بوده است. در مجموع دریافت‌کنندگان داروی ترکیبی میانگین دوره بستری کوتاه‌تری داشتند (۹ روز در قبال ۱۴/۵ روز). البته ترخیص بر مبنای منفی شدن تست RT-PCR بود.

هرچند نتایج امیدوار کننده بود و پس از کم خاصیت خوانده شدن کلترا در فرم تجویز تنها، اکنون در ترکیب با دو داروی دیگر اثرات مثبتی نشان می‌داد، اما نقاط ضعف این مطالعه عبارتند از:

  1. شرکت‌کنندگان خیلی بیماری شدید نداشتند و حدود ۱۲٪ تا ۱۴٪ آنها اکسیژن ساپلمنت دریافت کردند و فقط یک بیمار به ونتیلاتور وصل شده بود‌
  2. جزئیات شرح حال در بهبود بالینی چندان مبسوط و کامل اخذ و تهیه نشده بود و open-label بودن امکان اثر بر ارزیابی را ممکن می‌کرد
  3. فایده داروی ترکیبی برای کسانی بود که زیر ۷ روز از شروع علایمشان می‌گذشت و طول مثبت بودن تست PCR در هر دو گروه کوتاهتر از سایر مطالعات بوده است که شاید به دلیل شدت کمتر بیماری در این بیماران بوده که وابسته به نوع درمان نیست.

نتیجه می‌گیریم کماکان استفاده و خاصیت کلترا در تسریع و ارتقای درمان کووید۱۹ هنوز زیر سوال است و کماکان Remdesivir بر این داروها رجحان دارد مگر مطالعات دقیق تری این مطالعه را تایید نماید.

منبع:

Rajesh and Gandhi. Combination Therapy for Covid-19. Lancet, 2020 May 8

دکمه بازگشت به بالا