ANTIMICROBIALSPENICILLINS

PENICILIN G BENZATHINE

PENICILIN G BENZATHINE

موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین، از جمله بیماری یاز، التهاب حلق و سیفلیس و به  عنوان پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی مصرف می شود.

هشدارها: در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به  ویژه کولیت ناشی از آنتی‎بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: واکنش هــــــای حســـاسیتی شامل کهیر، تب، دردمفاصل، آنژیوادم و شوک آنافیلاکسی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل هـــــای دارویــــی: مصـــــــرف همــــزمان پنی سیلین ها با متوترکسات، منجر به کاهش کلیرانس و مسمومیت با متوترکسات می شود.

نکات قابل توصیه
۱- این دارو فقط باید از راه تزریق عمیق عضلانی مصرف شود و نباید از راه داخل  وریدی، داخل  شریانی یا زیر جلدی یا نزدیک عصب تزریق شود.
۲- تزریق پنی‎سیلین جی بنزاتین باید به  صورت آهسته و پیوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.
۳- مخلــــــــوط کــــــردن پنی سیـــــــــلیـن ها بــــا آمینوگلیکوزید‌ها توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان عفونت های باکتریایی، ۱/۲میلیون واحد، در یک نوبت و در پیشگیری از ابتلا به عفونت های استرپتوکوکی در بیماران با سابقه روماتیسم قلبی، مقدار ۱/۲ میلیون واحد هر ۴-۳ هفته به  صورت عضلانی تزریق می شود. در درمان سیفلیس (اولیه، ثانویه و تأخیری)، مقدار ۲/۴ میلیون واحد در یک نوبت و در سیفلیس مرحله سوم و نوروسیفلیس مقدار ۲/۴ میلیون واحد هفته ای یک بار به  مدت ۳ هفته تزریق عضلانی می شود.

کودکان: در فارنژیت استرپتوکوکی گــــروه A در شیرخواران و کودکان با وزن تا ۲۷ کیلوگرم مقدار ۳,۰۰۰,۰۰۰-۶۰۰,۰۰۰ واحــــد در یک نوبت و در کودکان با وزن بیشتر، مقدار ۹۰۰,۰۰۰واحد در یک نوبت تزریق عضلانی می شود. در پیشگیری از تب روماتیسمی ۱/۲میلیون واحد هر ۲ یا ۳ هفته و در درمان سیفلیس اولیه و ثانویه U/kg 500,000 به  صورت مقدار مصرف واحد تزریق عضلانی می شود.

اشکال دارویی

Injection: ۶۰۰,۰۰۰ U, 1,200,000U

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا