ANTITUBERCULOSIS

 • STREPTOMYCIN

  STREPTOMYCIN موارد مصرف: این دارو همراه با سایر دارو‌های ضدسل در درمان سل، درمان بروسلوز (همراه با تتراسیکلین)، گرانولوما اینگوئینال،…

  بیشتر بخوانید »
 • RIFAMPIN (RIFAMPICIN)

  RIFAMPIN (RIFAMPICIN) موارد مصرف: ریفامپین به  همراه سایر دارو‌های ضدسل در درمان این بیماری، در درمان عفونت های حاد استافیلوکوکی، جذام،…

  بیشتر بخوانید »
 • RIFABUTIN

  RIFABUTIN موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری از بروز عفونت ناشی از مایکوباکتریوم آویوم در بیمارانی که دچار ضعف دستگاه…

  بیشتر بخوانید »
 • PYRAZINAMIDE

  PYRAZINAMIDE موارد مصرف: پیرازین آمید همراه با سایر دارو‌های ضدسل در درمان این بیماری مصرف می شود. موارد منع مصرف: در صورت…

  بیشتر بخوانید »
 • PROTHIONAMIDE

  PROTHIONAMIDE موارد مصرف: پروتیونامید، همراه با سایر دارو‌های ضدسل به  عنوان جایگزین دارو‌های انتخاب اول در درمان سل در عفونت های…

  بیشتر بخوانید »
 • ISONIAZID-R

  ISONIAZID-R موارد مصرف: این دارو ترکیبی از دو داروی انتخاب اول برای درمان سل در مرحله ثانویه (۴ ماه دوم…

  بیشتر بخوانید »
 • ISONIAZID-PR

  ISONIAZID-PR موارد مصرف: این دارو ترکیبی از سه داروی انتخاب اول برای درمان سل در مرحله اولیه (۲ ماه اول…

  بیشتر بخوانید »
 • ISONIAZID

  ISONIAZID موارد مصرف: ایزونیازید همراه با سایر دارو‌های ضدسل در درمان سل و به  تنهایی برای پیشگیری از بروز این…

  بیشتر بخوانید »
 • ETHIONAMIDE

  ETHIONAMIDE موارد مصرف: اتیونامید معمولاً به  عنوان جایگزین پروتیونامید همراه با سایر دارو‌های ضدسل مصرف می شود. موارد منع مصرف: این…

  بیشتر بخوانید »
 • ETHAMBUTOL

  ETHAMBUTOL موارد مصرف: اتامبوتول همراه با سایر دارو‌های ضدسل به  منظور کاهش احتمال بروز مقاومت به سایر داروها مصرف می شود.…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا