ANTILEPROTICS

  • DAPSONE

    DAPSONE موارد مصرف: این دارو در درمان جذام و درماتیت تبخالی مصرف می شود. داپسون به  عنوان جایگزین کوتریموکسازول یا پنتامیدین…

    بیشتر بخوانید »
  • CLOFAZIMINE

    CLOFAZIMINE موارد مصرف: کلوفازیمین در درمان جذام مصرف می شود. هشدارها ۱- در صورت وجود نارسایی کبد یا کلیه و یا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا