دندانپزشکی

مراقبت های پس از درمان ارتودنسی

مراقبت های پس از درمان ارتودنسی ثابت:

 • همکاری و مراجعات منظم بیمار به کلینیک جهت فعال کردن سیم و فنرهای ارتودنسی، و همچنین رعایت بهداشت دهان و دندان الزامی است.
 • استفاده از دستگاه متحرک ارتودنسی با دقت و طبق دستور ارتودنتیست الزامی است، در غیر این صورت پیشرفت درمان مختل شده و هزینه اضافی به شما تحمیل می گردد.
 • بخاطر داشـته باشـید که دسـتورات تجـویز شده برای هر بیـمار متفـاوت است، پس دستورات تجویز شده مختص خود را بکار ببرید.
 • پلاک ارتودنسی غیر از هنگام خوردن غذا از دهان خارج نشود و پس ازصرف غذا و تمیز کردن دندان ها، پلاک مجددا در دهان گذاشته شود.
 • جهت در آوردن پلاک، گیره های روی دندان های کرسی را با ناخن انگشت اشاره هر دو دست آزاد کنید و سپس پلاک را خارج کنید و هرگز اجزای سیمی دیگر را نگیرید.
 • در صورت بروز هرگونه زخم و مزاحمت در غذا خوردن و صحبت کردن هرگز پلاک ارتودنسی را دستکاری نکنید و به کلینیک مراجعه کنید.
 • پس از گذاشتن پلاک متحرک در دهان، چند روز اول صحبت کردن و غذا خوردن دچار مشکل شده و مقداری ترشح بزاق افزایش می یابد، اما به مرور زمان به آن عادت خواهید کرد.
 • دقت در حفظ و نگهداری دستگاه بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا مفقود شدن و یا شکستن و صدمه دیدن پلاک باعث وقفه در روند درمان و افزایش هزینه درمان خواهد شد.
 • هنگام فعالیتهای شدید و ورزشهای سنگین که ممکن است با ضربه به سر و صورت همراه باشد و یا هنگام شنا، پلاک ارتودنسی را از دهان خارج کرده و در محفظه ای تمیز نگهدار ی کنید.

مراقبت های پس از درمان ارتودنسی متحرک:

 • همکاری و مراجعات منظم بیمار به کلینیک جهت فعال کردن سیم و فنرهای ارتودنسی، و همچنین رعایت بهداشت دهان و دندان الزامی است.
 • استفاده از دستگاه متحرک ارتودنسی با دقت و طبق دستور دندانپزشک الزامی است، در غیر این صورت پیشرفت درمان مختل شده و هزینه اضافی به شما تحمیل می گردد.
 • بخاطر داشـته باشـید که دسـتورات تجـویز شده برای هر بیـمار متفـاوت است، پس دستورات تجویز شده مختص خود را بکار ببرید.
 • پلاک ارتودنسی غیر از هنگام خوردن غذا از دهان خارج نشود و پس از صرف غذا و تمیز کردن دندان ها، پلاک مجددا در دهان گذاشته شود
 • جهت در آوردن پلاک، گیره های روی دندان های کرسی را با ناخن انگشت اشاره هر دو دست آزاد کنید و سپس پلاک را خارج کنید و هرگز اجزای سیمی دیگر را نگیرید.
 • در صورت بروز هرگونه زخم و مزاحمت در غذا خوردن و صحبت کردن هرگز پلاک ارتودنسی را دستکاری نکنید و به کلینیک مراجعه کنید.
 • پس از گذاشتن پلاک متحرک در دهان، چند روز اول صحبت کردن و غذا خوردن دچار مشکل می شود، اما به مرور زمان به آن عادت خواهید کرد.
 • دقت در حفظ و نگهداری دستگاه بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا مفقود شدن و یا شکستن و صدمه دیدن پلاک باعث وقفه در روند درمان و افزایش هزینه درمان خواهد شد.
 • هنگام فعالیتهای شدید و ورزشهای سنگین که ممکن است با ضربه به سر و صورت همراه باشد و یا هنگام شنا، پلاک ارتودنسی را از دهان خارج کرده و در محفظه ای تمیز نگهدار ی کنید
دکمه بازگشت به بالا