دندانپزشکی

مراقبت های پس از درمان ریشه

مراقبت های پس از درمان ریشه:

  • تا ۲ ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.
  • تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر دهان، برای خوردن غذا استفاده شود.
  • آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود
  • به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمال نیاز به روکش زیاد می باشد، لذا قـبل از روکـش با احـتیاط از دنـدان استفاده شـود.
  • شایان ذکر است که همه درمان های پزشکی با درصدی از شکست همراه است، که به علت شرایط خاص این درمان، این درصد تقریبا بالا می باشد.
  • جویدن و اعمال فشار روی دندان عصب کشی شده تا چند روز همراه با درد می تواند باشد. این دردها در روزهای اولیه (۲ تا ۳ روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود، ضرباندار و حساسیت دندان خود را نشان می دهد. پس از چند روز به تدریج کمتر شده و در نهایت کاملاً از بین می رود.

دکمه بازگشت به بالا