فیلم بانک کارآفرین

فیلم کوتاه آموزشی: چرا نباید دید و بازدید برویم و دست ندهیم و همدیگر را بغل نکنیم؟

ولی مهربانی هایمان را باید ادامه دهیم با تلفن و .....

دکمه بازگشت به بالا