AUTONOMIC MEDICINES

NOREPINEPHRINE

نوراپی‎نفرین

NOREPINEPHRINE

موارد مصرف:

نوراپی‎نفرین برای جبران کمی حاد فشار خون، درمان کمی فشار خون متعاقب بای پس قلبی-ریوی و جراحی قلب مصرف می شود.

هشدارها
۱- در بیماران مبتلا به ترومبوز عروق مزانتریک یا محیطی، دیابت، هیپوکسی یا هیپرکاپنه یا بیماری تیروئید باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- نشت دارو به بافت ‌های اطراف رگ ممکن است باعث نکروز موضعی شود.
۳- نوراپی‎ نفرین باید فقط از راه انفوزیون وریدی تجویز شود. تزریق زیرجلدی یا عضلانی این دارو به دلیل اثر تنگ‎کننده عروق توصیه نمی شود.

عوارض جانبی: افزایش فشارخون، سردرد، برادی کاردی، آریتمی و ایسکمی عروق محیطی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخــــل‎ های دارویـــی: مصــــرف همزمـــان ‌هالوتان با نوراپی ‎نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی‎‌های شدید بطنی را افزایش دهد. مصرف همزمان دارو‌های ضدافسردگی سه حلقه ای با نوراپی‎نفرین، ممکن است اثر قلبی-عروقی این دارو را تشدید نموده و احتمالاً منجر به بروز آریتمی، تاکی‎ کاردی یا زیادی شدید فشار خون و دمای بدن شود. مصرف همزمان دارو‌های بتابلاکر با نوراپی‎ نفرین، ممکن است منجر به مهار اثرات درمانی هر دو دارو شود. انسداد گیرنده‎‌های بتا آدرنرژیک ممکن است خطر بروز افزایش فشار خون و برادی کاردی و انسداد احتمالی قلب را به همراه داشته باشد. مصرف همزمان گلیکوزید‌های دیژیتال با نوراپی ‎نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان ارگوتامین با نوراپی ‎نفرین ممکن است منجر به تشدید تنگ‎شدن عروق شود. هم چنین اثر بالابرنده فشار خون نوراپی‎ نفرین را تشدید و فشار خون را زیاد کند. مصرف همزمان لوودوپا با نوراپی ‎نفرین ممکن است احتمال بروز آریتمی ‎‌های قلبی را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه
۱- قبل از تجویز، نوراپی ‎نفرین باید با محلول دکستروز ۵% یا مخلوط دکستروز ۵% در محلول کلرورسدیم رقیق شود. تجویز نوراپی ‎نفرین در محلول کلرورسدیم به تنهایی توصیه نمی شود.
۲- چنانچه درمان بلند مدت با نوراپی ‎نفرین ضرورت داشته باشد، توصیه می شود که محل تزریق در فواصل دور‌ه ‌ای تغییر یابد.

مقدار مصرف
بزرگسالان: ابتــدا بــا ســـرعت mcg/min ۰/۵-۱ از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون، سرعت تجویز تنظیم می گردد. مقدار نگهدارنده mcg/ min ۲-۱۲ از راه انفوزیون وریدی بر حسب پاسخ بیمار است.
کودکان: در درمان افت حــاد فشار خون، ابتدا با سرعتmcg/kg/min ۰/۱ از راه انفوزیون وریدی تجویز می گردد و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون، سرعت آن تا حداکثر mcg/kg/min ۱ تنظیم می گردد. در افت شدید فشار خون در ایست قلبی، ابتدا با سرعت mcg/ kg/ min ۰/۱ از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود و سپس سرعت تجویز به منظور حفظ فشار خون تنظیم می گردد.

اشکال دارویی

Injection: 0.1%

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا