CARBAPENEMS

  • MEROPENEM

    MEROPENEM موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های هوازی و بی هوازی ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی حساس به…

    بیشتر بخوانید »
  • IMIPENEM+CILASTATIN

    IMIPENEM+CILASTATIN موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های هوازی و بی هوازی ناشی از باکتری‎ های گرم مثبت و منفی حساس به…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا