ADENOSINCARDIOVASCULAR MEDICINES

ADENOSINE

آدنوزین

ADENOSINE

موارد مصرف:

آدنوزین برای تصحیح ریتم سینوسی در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال، برای تشخیص افتراقی تاکی کاردی فوق بطنی و در تصویربرداری از عضله قلب استفاده می شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود آسم، انسداد درجه دو یا سه دهلیزی- بطنی و در بیماران مبتلا به سندرم سینوس بیمار ‌نباید مصرف شود.

هشدارها: در صورت وجود فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، اختلالات هدایتی، کمی فشار خون، بیماری های ریوی و بیمارانی که پیوند قلب انجام داده اند با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: تهوع، منگی، برافروختگی، سردرد، درد سینه شبه  آنژینی در قفسه سینه و تنگی نفس از عوارض جانبی این دارو می باشند.

تداخل های دارویی: دی پیریدامول ممکن است سبب تشدید اثر آدنوزین شود. تئوفیلین و سایر مشتقات گزانتین، آنتاگونیست های رقابتی آدنوزین هستند. خطر انسداد دهلیزی-بطنی در صورت مصرف همزمان با داروهایی که هدایت دهلیزی بطنی را کاهش می دهند، ممکن است افزایش یابد.

مقدار مصرف
بزرگسالان: در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیسمال (PSVT) تزریق سریع وریدی مقدار اولیه ۶ میلی گرم در مدت ۱ تا ۲ ثانیه از رگ محیطی انجام می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از ۲-۱ دقیقه می توان۱۲میلی گرم دیگر تزریق نمود. در صورتی که مجدداً پس از ۲-۱ دقیقه پاسخ مناسبی حاصل نشود، می توان ۱۲میلی گرم دیگر نیز تزریق نمود. پس از هر نوبت، باید ۲۰ میلی لیتر نرمال سالین تزریق گردد. برای آزمون استرس فارماکولوژیک برای تصویر برداری از عضله قلب از طریق انفوزیون وریدی، مقدار mcg/kg/min ۱۴۰ به  مدت ۶ دقیقه مصرف می شود. داروی رادیونوکلئید ۳ دقیقه پس از انفوزیون تزریق می گردد.
کودکان: در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال (PSVT) مقدار اولیه mcg/kg ۵۰- ۱۰۰ تا حداکثر ۶ میلی گرم تزریق می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ در ۲-۱ دقیقه، مقدار mcg/kg50-100 به مقدار قبلی اضافه می شود تا آریتمی‌کنترل شود. حداکثر مقدار مصرف mcg/ kg ۳۰۰ یا ۱۲ میلی گرم می باشد.

اشکال دارویی

Injection: 6mg/2ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا