CARDIOVASCULAR MEDICINESVALSARTAN

VALSARTAN

والزارتان

VALSARTAN

موارد مصرف:

این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و در کنترل نارسایی قلبی مصرف می شود.
والزارتان به صورت ترکیبی با هیدروکلرتیازید یا آملودیپین در یک قرص واحد نیز در بازار وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.

هشدارها: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: کاهش علامتی فشار خون از جمله سرگیجه به  ویژه در بیماران مبتلا به کاهش حجم خون داخل عروقی، افزایش پتاسیم خون و آنژیوادم از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخل های دارویی: در بیمارانی که از مدرها استفاده می کنند، کاهش علامتی فشار خون پس از شروع درمان با این دارو بروز می نماید.

مقــدار مصــــرف: در زیادی فشـــار خــــون، mg/ day ۸۰ مصرف می شود که در صورت نیاز این مقدار به mg/day ۱۶۰ افزایش می یابد. در بیماران مسن یا مبتلا به کاهش حجم خون داخل عروقی یا نارسائی قلبی، mg/day ۴۰ مصرف می شود. در انفارکتوس میوکارد، حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از انفارکتوس، مقدار ۲۰میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود. در صورت تحمل بیمار، مقدار مصرف طی چند هفته تا ۱۶۰میلی گرم دو بار در روز قابل افزایش است. در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، حداکثر ۸۰ میلی گرم دو بار در روز است.

اشکال دارویی

Tablet/Capsule: 40mg, 80mg, 160mg
Tablet: Valsartan 80 -320 mg + Hydrochlorothiazide 12.5- 25mg
Tablet: Valsartan 80- ۳۲۰mg  + Amlodipine 5 -۱۰mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا