CARDIOVASCULAR MEDICINESNITROPRUSSIDE

NITROPRUSSIDE

نیتروپروساید

NITROPRUSSIDE

موارد مصرف:

نیتروپروساید در درمان نارسایی احتقانی قلب، کاهش فوری فشار خون در بیماران مبتلا به بحران پرفشاری خون و کاهش خونریزی در ناحیه تحت عمل جراحی مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در نارسایی شدید کبــد، کمبود ویتامین B12 و افزایش فشار خون جبرانی و آتروفی Leber’s optic نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی شدید کلیه، آنسفالوپاتی یا سایر حالاتی که منجر  به افزایش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی کبد، کمبود ویتامین B12، دوبینی، آتروفی بینایی و موروثی Leber و بی کفایتی شریان کرونر و عروق مغزی با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- اندازه گیری فشار خون و غلظت سیانید پلاسما در طول مصرف این دارو ضروری است.
۳- طول دوره درمان با این دارو نباید از ۷۲ ساعت تجاوز کند.
۴- مصرف دارو باید طی ۳۰-۱۰ دقیقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشی فشار خون جلوگیری شود.
۵- به  منظور جلوگیری از نشت دارو به بافت های اطراف محل تزریق، تزریق دارو باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا ممکن است موجب تحریک بافت شود.
۶- اگر مصــــرف نیتروپروســـاید به  میــــــزان mg/ kg/ min 0/01 به  مدت ۱۰ دقیقه فشار خون را به میزان کافی کاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصیه می شود.

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تهوع، درد شکم، تعریق، پرش عضلانی، تشویش و اضطراب، احساس ناراحتی در پشت جناغ سینه و درد شدید معده که با کاهش بسیار سریع فشار خون بروز می کنند، گزارش شده است. تاکی کاردی، تعریق، آریتمی، تنفس بیش از حد و اسیدوز متابولیک عوارض ناشی از افزایش بیش از حد غلظت پلاسمایی سیانید می باشند.

نکات قابل توصیه
۱- این دارو باید فقط از طریق انفوزیون وریدی با استفاده از پمپ انفوزیون مصرف شود.
۲- برای تهیه محلول نیتروپروساید، محتوی یک ویال ۵۰ میلی گرم را باید در محلول دکستروز ۵% حل نموده و سپس آن را با ۲۵۰-۱۰ میلی لیتر محلول دکستروز ۵% برای دستیابی به غلظت مطلوب رقیق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوی محلول دارو باید به  وسیله کاغذ آلومینیومی یا سایر مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود.
۳- از اضافه کردن هر گونه ماده دیگر به محلول تزریقی نیتروپروساید باید خودداری شود.
مقــــــــدار مصرف: ابتدا mcg/kg/min ۰/۳ انفوزیون وریدی می شود و سپس بر حسب پاسخ بیمار، هر چند دقیقه مقدار مصرف تنظیم می گردد. مقدار مصرف معمول دارو mcg/kg/min ۳ است. حداکثر مقدار مصرف mcg/ kg/ min ۱۰ برای حداکثر ۱۰ دقیقه یا مقدار تام mg/ kg ۳/۵ می باشد.

اشکال دارویی

Injection: 50mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا