مدیریت موثر

سندروم سیب لک‌دار

آیا تاکنون فردی را استخدام کرده‌اید که دانش، تخصص و عملکرد فردی بسیار خوبی داشته است، اما رفتار و نگرش او چنان بد بوده است که بر دیگر کارکنان تاثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد واحد سازمانی شما شده باشد؟

رفتارها و نگرش منفی یک شخص می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد و رفتار کل تیم داشته باشد و به طرز عجیبی عملکرد کل تیم را مختل کند. پژوهشگران نام این تاثیر منفی را «سندروم سیب لک‌دار» نامیده اند.

در واقع، یک سیب لک‌دار یا گندیده (کارمند بد) می‌تواند همه سیب‌ها (کارمندان) را خراب کند. این ویرانی به حدی است که چندین عضو خوب هم نمی‌توانند این اثر را جبران کنند. دقیقاً مانند تاثیر یک سیب خراب در یک سبد سیب!

به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که کارکنان بد (سیب‌های لک‌دار) با کارکنانی که خارج از روال معمول فکر می‌کنند و وضعیت موجود را با هدف بهبود آن زیر سوال می‌برند، تفاوت وجود دارد.

ویژگی های عمومی کارکنان بد (سیب های لک‌دار):

  • آن‌ها از مسئولیت‌های کاری خود طفره می‌روند.
  • همواره بدبین و شکست‌گرا هستند و نسبت به همه چیز و همه کس منتقد می‌باشند.
  • در محیط کاری به پرخاشگری، ارعاب و تمسخر دیگران متوسل می شوند.
  • غیر صادق و دغل‌کار هستند؛ آن ها از روش های غیرقانونی استفاده می کند، گزارش های نادرست ارائه می دهند و سیاه‌نمایی می‌کنند.

در هنگام استخدام کارکنان جدید مواظب باشید تا سیب های لک‌دار را استخدام نکنید. زیرا هر چند عملکرد شخصی آن‌ها ممکن است مطلوب باشد، اما حضور آن ها در محیط کار نتایج فاجعه باری خواهد داشت.

هنگام استخدام کارکنان جدید، بررسی نظرات معرف‌ها و همچنین استفاده از آزمون های شخصیتی به شما کمک می کند تا کمتر شاهد سیب‌های لک دار در سازمانتان باشید.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا