ALLERGEN EXREACTS

  • ALLERGEN EXREACTS

    ALLERGEN EXREACTS موارد مصرف: این فراورده ها برای کمک در تشخیص حساسیت مفرط، القاء مصونیت فعال در مقابل واکنش های حساسیتی بعدی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا