ALLERGEN EXREACTSBIOLOGICAL/IMMUNOSUPPRESSANT MEDICINES

ALLERGEN EXREACTS

آلرژن ایکسرکت

ALLERGEN EXREACTS

موارد مصرف:

این فراورده ها برای کمک در تشخیص حساسیت مفرط، القاء مصونیت فعال در مقابل واکنش های حساسیتی بعدی و برای درمان بیماران با سابقه علائم آلرژیک به کار می رود.

موارد منع مصرف:

در صورت عدم وجود سابقه آلرژی یا غیرمحتمل بودن تماس با آلرژن و یا وجود توانایی حذف محیطی آلرژن نباید از این فراورده استفاده نمود. برای بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک، ضعف شدید تنفسی یا قلبی-عروقی و بیماران دارای سابقه واکنش آنافیلاکسی ضدآلرژن مورد نظر و بیماران تحت درمان با بتابلاکر، این فراورده را نباید استفاده کرد.

هشدارها
۱- با مصرف این فراورده در خردسالان، سالمندان، مبتلایان به نقص ایمنی و بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده دستگاه ایمنی ممکن است پاسخ ایمنی درمانی لازم ایجاد نشود.
۲- از مصرف چند فراورده حاوی آنتی ژن های گروه های مختلف گیاهی مخصوصاً علوفه ها باید خودداری کرد.
۳- در زمان مصرف فرآورده افزایش تماس با آنتی ژن های محیطی دارای اثر مضاعف می باشد و باید مقدار فراورده را کاهش داد.
۴- در هنگام تزریق عصاره، کلیه امکانات لازم برای مقابله با واکنش آنافیلاکتیک باید در مرکز موجود باشد.

عوارض جانبی: عوارض جانبی شامل آنافیلاکسی با علایم رنگ پریدگی، کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون، آنژیوادم، سرفه، خس خس سینه، التهاب بینی، ورم ملتحمه و کهیر عمومی می باشد.

تداخل های دارویـــی: ضد هیستـــــــــامین های H1 و ضدافسردگی های سه حلقه ای ممکن است باعث نتیجه منفی کاذب آزمون جلدی تشخیصی با عصاره های آلرژنـــــی  شــــود. مصرف موضعــــی کورتیکوستروییدها واکنش های جلدی عصاره آلرژنی را به طور موضعی کاهش می دهد.

نکات قابل توصیه
۱- تزریق باید زیرپوستی انجام شود. تزریق داخل وریدی، داخل جلدی و داخل عضلانی، موجب واکنش های شدید موضعی و دردناک می گردد.
۲- از مخلوط کردن آنتی ژن ها خودداری شود.
۳- ایمنی درمانی باید تا بعد از پایان علایم ناشی از تماس فصلی آلرژن ها به تعویق افتد.

مقدار مصر ف
مقدار آزمون خراش: ۱۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰واحد آنتی ژن در هر میلی لیتر یا w/v 1:10 تا ۱:۱۰۰ یا ۱۰۰۰- ۲۰۰۰واحد نیتروژن پروتئینی مصرف می شود.
مقدار آزمون داخل پوستی: در صورت منفی بودن نتیجه آزمون خراش پوستی، برای انجام آزمون داخل پوستی مقدار ۰/۰۵میلی لیتر از یک محلول با غلظت ۱۰-۱واحد آنتــــــــــــی ژن در هـــــــر میلی لیتـــــــر یا w/v 1:1000 -۱:۱۰۰ یــــــا ۱۰۰-۲۰۰واحد نیتروژن پروتئین استفاده می شود.
مقدار شروع درمان: درمان با ۰/۰۵میلی لیتر از محلول ۱۰-۱ واحد آنتی ژن در میلی لیتر یا w/v  ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ یا ۲۰-۲واحد نیتروژن پروتئین با افزایش مقادیر هر ۳ تا ۱۴ روز تزریق زیرپوستی انجام می شود.
مقدار درمان نگهدارنده: ۰/۳-۰/۱میلی لیتر از ۱۰۰۰۰ واحد آنتی ژن در میلی لیتر یا ۰/۵میلی لیتر از محلول w/v  ۱:۱۰۰ یا ۲۰۰۰واحد نیتروژن پروتئین هر ۷ تا ۳۰ روز تزریق زیرپوستی انجام شود.

اشکال دارویی

Injection

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا