ATORVASTATIN

  • ATORVASTATIN

    ATORVASTATIN مـــوارد مصـــرف: آتورواســـتاتین در درمـــان زیادی غلظت تام کلسترول،‌ کلسترول LDL، آپولیپوپروتئینB و تری گلیسرید مصرف می شود. آتورواستاتین به همراه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا