ATORVASTATINCARDIOVASCULAR MEDICINES

ATORVASTATIN

آتورواسـتاتین

ATORVASTATIN

مـــوارد مصـــرف:

آتورواســـتاتین در درمـــان زیادی غلظت تام کلسترول،‌ کلسترول LDL، آپولیپوپروتئینB و تری گلیسرید مصرف می شود.
آتورواستاتین به همراه آملودیپین بصورت یک قرص واحد در بازار دارویی وجود دارد. به بخش اشکال دارویی مراجعه شود.

موارد منع مصرف:

در بیماری فعال کبد نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود اختلالات آندوکرین، الکترولیت یا متابولیک شدید، کمی فشار خون، عفونت حاد و شدید،‌ حملات غیرقابل کنترل تشنجی، جراحی عمده و ضربه با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- انجام دوره ای آزمون عملکرد کبد و تعیین غلظت چربی سرم ضروری است.
۳- در  طول درمان، خانم ها باید از باردار شدن جلوگیری نمایند.

عوارض جانبی: اختلالات عضلانی از قبیل کرامپ پا، درد عضلانی، میوپاتی و یا رابدومیولیز، خستگی غیرعادی، التهاب و ضعف عضله، درد شکم، یبوست، اسهال، سوء‌هاضمه، نفخ و بثورات جلدی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویــــی: مصــــــرف همزمــــان سیکلوسپورین، جم فیبروزیل و نیاسین با آتورواستاتین، ممکن است خطر بروز نارسایی حاد کلیوی و رابدومیولیز را افزایش دهد. مصرف همزمان آب  گریپ فروت به  میزان زیاد نیز سبب افزایش غلظت پلاسمایی آتورواستاتین می شود. مصرف همزمان داروهای ضدبارداری خوراکی با این دارو ممکن است سبب افزایش غلظت پلاسمایی نوراتیندرون و اتینیل استرادیل شود. غلظت پلاسمایی دیگوکسین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

مقدار مصرف
بزرگسالان: به  عنوان کاهنده چربی خون، ابتدا mg/ day ۱۰ مصرف می شود و سپس با ارزیابی پاسخ بیمار پس از ۴-۲ هفته، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به  عنوان نگهدارنده، مقدار mg/ day ۱۰-۸۰ مصرف می شود.

اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg, 40mg
Tablet: Amlodipine 5- ۱۰mg + Atorvastatin 10 -۲۰mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا