ANTIPARASITICS

PRAZIQUANTEL

پرازی‎ کوانتل

PRAZIQUANTEL

موارد مصرف:

پرازی‎ کوانتل در درمان آلودگی به کرم‌ های پهن و شیستوزوما مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در درمان سیستی‎ سرکوز چشمی، تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی کبدی با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- انجام آزمون مدفوع، هنگام مصرف دارو در درمان کرم ‌های پهن، فلوک‎‌ ها و سایر گونه‎‌ های شیستوزوما، یک، سه و دوازده ماه پس از درمان ممکن است ضروری باشد.
۳- در درمان شیستوزوما هماتوبیوم، انجام آزمون ادرار، پس از یک، سه و شش ماه از درمان ممکن است ضروری باشد.

عوارض جانبی: عوارض CNS (شامل سرگیجه، خواب ‎آلودگی، سردرد و بی حالی)، تب، عوارض گوارشی و افزایش تعریق با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل ‎های دارویی: کاربامازپین و فنی ‎توئین ممکن است متابولیسم این دارو را تسریع کنند. دگزامتازون نیز در صورت مصرف همزمان با پرازی‎ کوانتل ممکن است غلظت پلاسمایی این دارو را کاهش دهد.

نکات قابل توصیه
۱- قرص پرازی ‎کوانتل باید با مقدار کمی مایعات همراه با غذا به  طور کامل بلعیده شود تا طعم تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
۲- در صورت بروز سرگیجه یا خواب ‎آلودگی، باید احتیاط کرد.
مقدار مصــــرف: در درمـــــان شیستوزومیـــاز به  مقــدار mg/kg ۲۰ دو یا سه  بار در روز در فواصل ۶-۴ ساعت برای یـــــک روز مصرف می‌ شـــود. همچنیــــن می تـــــــوان mg/ kg ۴۰- ۶۰ از دارو را به  صورت مقدار مصرف واحد تجویز کرد. در درمان آلودگی به کرم‌ های پهن mg/ kg ۱۰- ۲۵ در یک نوبت مصرف می شود که در صورت نیاز، درمان ۱۰ روز بعد تکرار می ‌شود.

اشکال دارویی

Tablet: 600mg

 

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا