موفقیت

تمرکز بر اصلاح، نه انتقاد

داستان جالب و معروفی بین محققان بازاریابی وجود دارد که می‌گوید: 

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون نقاشی را آموخت. استاد به او گفت که دیگر شما استاد شده‌ای و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم.

شاگرد یک نقاشی فوق‌العاده کشید و آن را در میدان شهر قرار داد و مقداری رنگ و قلمی در کنار آن گذاشت و از رهگذران خواهش کرد هر جایی ایرادی می‌بینند، یک علامت × بزنند.

غروب که برگشت دید تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه کرد. استاد به او گفت: آیا می‌توانی عین همان نقاشی را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد.

استاد آن نقاشی را در همان میدان قرار داد ولی این بار متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود که: اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح کنید. غروب برگشتند، دیدند تابلو دست نخورده ماند.

طبق این داستان، محققان بازاریابی هنگام نظرخواهی از مشتریان درباره محصول جدید، خدمات جدید، تبلیغات جدید و هر چیز جدید دیگر، نباید از مشتریان بخواهیم آن را نقد کنند، بلکه باید بخواهیم هر نوع اصلاحی که به ذهن‌شان می‌رسد، پیشنهاد کنند.

دکمه بازگشت به بالا