مثبت اندیشی

۲۰ تعریف موفقیت

۱. موفقیت یعنی همیشه بهترین کار را انجام دهید
۲. موفقیت یعنی اهداف درست و مشخصی انتخاب کنید
۳. موفقیت یعنی داشتن جایی که نام آن خانه است
۴. موفقیت یعنی درک تفاوت بین این‌که چه می‌خواهید و به چه چیزی نیاز دارید
۵. موفقیت یعنی باور کنید که می‌توانید
۶. موفقیت یعنی به یاد داشته باشید که بین کار و علاقه تعادل برقرار کنید.
۷. موفقیت یعنی از نیازهای‌تان مراقبت کنید
۸. موفقیت یعنی یاد بگیرید بعضی وقت‌ها باید بگویید “نه”
۹. موفقیت یعنی بدانید زندگی‌تان سرشار است از موهبت و وفور نعمت
۱۰. موفقیت یعنی درک کنید آن چیزی را به دست خواهید آورد که خودتان به دیگران می‌دهید
۱۱. موفقیت یعنی غلبه بر ترس
۱۲. موفقیت یعنی شاهد بزرگ شدن فرزندتان باشید
۱۳. موفقیت یعنی هر روز یک چیز تازه یاد بگیرید
۱۴. موفقیت یعنی یاد بگیرید باختن چند رقابت می‌تواند به شما کمک کند یک جنگ بزرگ را ببرید
۱۵. موفقیت یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن
۱۶. موفقیت یعنی وقتی می‌دانید راه‌تان درست است از موضع‌تان کوتاه نیایید
۱۷. موفقیت یعنی تسلیم نشدن
۱۸. موفقیت یعنی جشن گرفتن پیروزی‌های کوچک
۱۹. موفقیت یعنی هرگز نگذارید چیزی شما را عقب براند
۲۰. موفقیت یعنی درک این حقیقت که سرنوشت‌تان در دستان خودتان است

دکمه بازگشت به بالا