آموزش همگانیکوروناویروس جدید
موضوعات داغ

خرید / کار در بازارهای تره بار (بازار ماهی و…) در چین و آسیای جنوب شرقی

از بازارهای تره بار (بازار ماهی و ....) در چین و آسیای جنوب شرقی خرید می کنید؟ سالم بمانید...

پس از تماس با حیوانات و محصولات حیوانی، دست های خودتان را با آب و صابون بشویید.
از لمس چشم، دهان و بینی خودتان اجتناب بکنید.
از تماس با حیوانات بیمار و گوشت های فاسد اجتناب بکنید.
از تماس با حیوانات ولگرد، فضولات و پسماندها و مایعات بدن حیوانات در بازار تره بار اجتناب کنید.

در هنگام آماده کردن حیوانات و  محصولات حیوانی از روپوش، دستکش و ماسک محافظ استفاده کنید.
پوشش های محافظ را پس از اتمام کار درآورید، به صورت روزانه بشویید و در محیط کار بگذارید.
لباس ها و کفش های کثیف و آلوده محل کار را در معرض اعضای خانواده قرار ندهید.

پس از تماس با حیوانات و محصولات حیوانی، دست هایتان را با آب و صابون به طور مرتب بشویید.
حداقل روزانه یک بار محیط کار و تجهیزات آن را ضد عفونی کنید.

دکمه بازگشت به بالا