چشم پزشکی

طریقه استفاده از پماد چشمی

طریقه استفاده از پماد چشمی
برای استعمال پماد چشمی از دستورالعمل فوق استفاده نمایید:

 • دستان خود را بشویید .
 • یک انگشت را زیر چشم خود قرار دهید و به آرامی پلک پایین را به سمت پایین بکشید. انگشت را در محل نگه دارید.
 • بوسیله دست دیگر، نوک تیوب را ما بین انگشت شست و اشاره بگیرید و بقیه انگشتان را به چانه یا بینی تکیه دهید.
 • تیوب را به بالای گوشه پلک پایین خود نزدیک کنید و مراقب باشید نوک تیوب به چشم یا پلک برخورد نکند.
 • به بالا نگه کنید.
 • بصورت خطی قسمت داخلی پلک پایین را به پماد آغشته نمایید.
 • به آرامی پلک را به بالا کشیده و به پایین نگاه کنید. این کار باعث می شود پماد در سطح چشم پخش شود.
 • پلک بالایی را رها کنید.
 • در صورت امکان به مدت ۱-۲ دقیقه چشم خود را بسته نگه دارید.
  چشم خود را مالش ندهید. در صورت به کار بردن صحیح پماد تا چند دقیقه تاری دید ایجاد خواهد شد. این مسئله طبیعی می باشد.

اطلاعات بیشتر

 • از قطره چشمی یا پماد بر اساس دستور پزشک استفاده کنید.
 • در صورتی دستور مصرف دارو برای شما هم قطره و هم پماد می باشد، ابتدا قطره را مصرف نموده و ۳-۴ دقیقه بعد به مصرف پماد مبادرت نمایید.
 • به نوک تیوب یا قطره چکان دست نزنید. در این صورت ممکن است باعث ایجاد آلودگی در آن شوید.
دکمه بازگشت به بالا