کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

احتمال موثر بودن واکسن سرخک و BCG در پیشگیری از کووید۱۹

Trained immunity: a tool for reducing susceptibility and severity of SARS-CoV-2infection

تدوین: سرکار خانم دکتر زهرا خانلری

مقاله جالبی که از دیدگاه مولکولی احتمال علت مفید و موثر بودن واکسنهایی مثل BCG و پولیوی خوراکی و سرخک در سایر عفونتها مثل کوید ۱۹ را توضیح میدهد.

مفهوم trained immunity به پروسه ای گفته ای می شود که در آن سلولهای ایمنی ذاتی پس از عفونت یا واکسیناسیون، مشخصات اکتسابی نشان می دهد، ویژگی ای که از نظر عملکردی شبیه ساخت حافظه ایمنولوژیکی است.

  • کشف این که واکسن ب ث ژ (که باکتری ضعیف شده ی کالمت گرین است) توانایی القای trained immunity و حفاظت علیه عفونتهای هترولوگ دارد پیشنهاد می کند که واکسیناسیون ب ث ژ ممکن است حفاظت علیه عفونتهای سیستم تنفسی دهد، با این اطلاعات نویسندگان فرض کردند القایtrained immunity و واکسیناسیون ب ث ژ ممکن است مهار کننده عفونت SARS-CoV-2 و / یا کاهش شدت آن باشد.
  • تزریق واکسن ب ث ژ در بزرگسالان با ایمنی ضعیف و کسانی که بطور نهفته عفونت توبرکلوزیس دارند و افرادی که قبلا با ب ث ژ واکسینه شدند، ایمن است.
  • در بعضی کشورها مثل هلند و استرالیا واکسیناسیون کارمندان خدمات درمانی با ب ث ژ آغاز شده و در بعضی کشورها در حال آماده سازی است.
  • علاوه بر ب ث ژ واکسنها دیگری مانند سرخک و فلج اطفال خوراکی هم دارای ویژگیِ محافظت علیه عفونت های هترولوگوس را دارند.
  • در هر حال استفاده از این نوع رویکرد حتا اگر موفق باشد فقط محافظت نسبی برای مدت زمان محدود می دهد و فقط پلی است به سوی یک واکسن اختصاصی که مهمترین وسیله برای کنترل پاندمی است.

توضیح برای فهم بهتر Trained Immunity

The concept of trained immunity describes the long-term functional reprogramming of innate immune cells, which is evoked by exogenous or endogenous insults and which leads to an altered response towards a second challenge after the return to a non-activated state.

مفهوم ایمنی آموزش دیده توصیف‌گر پروسه طولانی مدت برنامه ریزی مجدد سیستم ایمنی غیر اختصاصی است که ایجاد میشود براساس محرکهای درونی و بیرونی و موجب تغییر پاسخ به محرک دیگر میشود پس از بازگشتن به حالت غیرفعال.

منبع:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30507-9

دکمه بازگشت به بالا