کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

اگر بیش از اندازه به مردم نسبت به کرونا ترس منتقل کنیم…

  • استرس مبتلا شدن باعث کاهش سطح ایمنی بدن میشود و این یعنی امادگی برای ابتلا.
  • فرد بعد از ابتلا بدلیل ترس، خود را در معرض مرگ میداند و این ترس باعث قربانی شدن او میشود.
  • بعد از ابتلای خود یا نزدیکان در بدترین شرایط روانی و استرس قرار میگیرد که پیامدهای ناگواری دارد.
  • از بیماری تابو میسازد و برای نفهمیدن دیگران، درمان، تشخیص و مراقبت را انجام نمیدهد.
  • دچار عوارض شدید روانی میشود که کنار مبتلا شدن یا نشدن، سلامتش را تهدید جدی میکند.
  • دچار بیخوابی ناشی از استرس و اضطراب میشود و باعث کاهش سطح ایمنی بدنش میشود.
  • بعد از ابتلا تا ماه ها دچار انزوا میشود و دیگران از او دور خواهند شد.

با مردم صریح باشیم. خطرات کرونا را بگوییم ولی انتقال ببش از اندازه ترس نه تنها کمکی به پیشگیری نمیکند بلکه استرس ناشی از ترس بدتر از کرونا، به سلامت فرد آسیب میزند.


به قلم احمد مهری

دکمه بازگشت به بالا