کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

چطور می توان داروی ضد ویروسی با سرعت کشف کرد

رویکرد های مختلف :

  • امید داشتن به اینکه دارویی که علیه یک ویروس دیگر کار می کند( مثل داروهای هپاتیت سی یا ابولا) علیه کرونا هم مفید باشد.
  • از سوی دیگر می توانیم بطور نسبی و اختصاصی پروتئینهای ویروس را هدف قرار دهیم تا سیکل زندگی ویروس مختل شود. ژنوم کرونا ویروس ۲۵ پروتئین کد میکند پیدا کردن دارویی که بتواند به این پروتیینها متصل شود و عملکرد آنها را متوقف کند یک راه منطقی است، یک رویکرد برای این هدف تقلید از طبیعت با استفاده از داروهایی است که ساختار آنها با کامپیوتر طراحی شده است. در این پروسه کامپیوتر ترکیبات آزمایشی را به سایت اتصال پروتئین هدف بطور سه بعدی متصل میکند و تمایل اتصال آن را محاسبه می کند و بهترین ملکولها را در حیوانات و یا سلول آزمایش می کنند یک مثال از این دسته داروها، داروی nelfinavir برای درمان عفونت HIV است.

در این پاندمی مسیر سخت و طولانی کلاسیک کشف دارو، مناسب نیست استفاده از داروهای موجود مکانیسم بالقوه سریعی هست چرا که ایمن بودنشان شناخته شده است.

مطالعاتی بر ساختار سه بعدی پروتئینهای مختلف ویروس انجام شده است و هوش مصنوعی برای پیش بینی اتصال دارو استفاده شده است.

در هرحال ترکیبی از عقلانیت، بینش علمی و نبوغ و ابزار قدرتمند در دسترس بهترین نتیجه را خواهد داد.

تدوین: سرکار خانم دکتر زهرا خانلری

Source:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2007042?query=TOC

دکمه بازگشت به بالا