کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

استفاده گسترده از ماسک می تواند از موج دوم کوید۱۹ ممانعت کند

استفاده از ماسک توسط کل جامعه می تواند انتقال کوید ۱۹ را به سطوح قابل کنترل برای اپیدمی های کشوری سوق دهد و همینطور می تواند از موجهای بعدی پاندمی ممانعت کند زمانیکه با قرنطینه همراه شود.

نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه های کمبریج و گرینویچ پیشنهاد کرده قرنطینه به تنهایی نمی تواند فعالیت مجدد کرونا ویروس جدید را متوقف کند. اما حتا ماسکهای خانگی بطور چشمگیری می تواند سرعت انتقال را کاهش دهد اگر تعداد کافیِ افراد در جامعه از آن استفاده کنند.

این مطالعه نشان داده است که ماسک زدن مردم هر زمانی که در اماکن عمومی هستند دو برابر در کاهش R value موثرتر از زمانی است که پس از بروز علائم ابتلا ماسک بزنند.

(عدد R value: تعداد متوسطِ افرادی که یک فرد عفونی می تواند ویروس را به آنها انتقال دهد، R value ی بالای ۱ باعث رشد نمایی می شود.)

استفاده ی ۵۰درصد به بالای افراد جامعه از ماسک عدد R را به کمتر از ۱ کاهش می دهد و موج بعدی بیماری را مسطح می کند قرنطینه های سختگیرانه را کمتر.

تدوین: دکتر زهرا خانلری

منبع:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-masks-study/widespread-mask-wearing-could-prevent-covid-19-second-waves-study-idUSKBN23G37V

دکمه بازگشت به بالا