کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

آیا دود اسپند باعث ضدعفونی شدن محیط و از بین رفتن ویروس کرونا می شود؟

کمیته اطلاع رسانی و آموزش همگانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه:
استفاده از داروهای گیاهی یا درمان‌های سنتی با توجه به در دسترس بودن، مورد توجه مردم قرار دارد. یکی از  سوالاتی که مطرح است این است که آیا دود اسپند باعث ضدعفونی شدن محیط و از بین رفتن ویروس کرونا می شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال:

خاصیت ضدعفونی کنندگی اسپند بر انواع میکروب‌ها شامل باکتری‌ها، انگل‌ها و قارچ‌ها در برخی مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد مورد بررسی نشان می‌دهد که این ماده گیاهی بر ویروس‌ها اثر ندارد.

نتیجه گیری:

با توجه به منابع موجود، دود کردن اسپند کمکی به حذف یا کاهش ویروس کرونا نمی‌کند.
منابع:
  1. Benzekri R, Bouslama L, Papetti A, Hammami M, Smaoui A, Limam F. Anti HSV-2 activity of Peganum harmala (L.) and isolation of the active compound. Microbial pathogenesis. 2018 Jan 1;114:291-8.
  2. Frison, Giampietro, et al. A case of β-carboline alkaloid intoxication following ingestion of Peganum harmala seed extract. Forensic Science International, ۲۰۰۸, ۱۷۹.۲-۳: e37-e43.‏
  3. APOSTOLICO, Ida, et al. Chemical composition, antibacterial and phytotoxic activities of Peganum harmala seed essential oils from five different localities in Northern Africa. Molecules, ۲۰۱۶, ۲۱.۹: ۱۲۳۵.‏
  4. Q&A on coronaviruses (COVID-19). In URL: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
  5. محمدی اعلائی و همکاران. اثر عصاره گیاه اسپند بر جمعیت باکتریایی محلول نگهدارنده و عمرگلجایی ارقام  ‘Stanza’و ‘Pink Elegance’گل شاخه بریده ژربراتولیدات گیاهی, ۲۰۱۹.
دکمه بازگشت به بالا