مدیریت موثر

مدیریت تنوع (Diversity management)

مدیریت تنوع به معنای انجام کلیه ی اقداماتی است که تضمین می کند مدیران کلیه تلاش های خود را جهت رفتار مناسب و عادلانه با کارکنان و بهره گیری از حداکثر تفاوت های آنان و ظرفیت های آنان به کار می بندند.

با وجود تفاوت های فزایندهای که نیروی کار کنونی از قومیت ها و نژادهای مختلف و از سرتاسر جهان در کشورهای بزرگتر همچون امریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا گردهم می آیند، بنابراین لزوم بکارگیری استراتژی های مناسب به منظور بهره گیری از توان بالقوه روانی و فیزیکی کلیه ی این افراد بیش از پیش احساس می شود.

در مدیریت تنوع، افراد نسبت به نیازها و تفاوت های یکدیگر آگاهی حاصل نموده و تلاش بیشتری جهت جلب رضایت و همکاری دیگران به خرج می دهند. در حقیقت، مدیریت مؤثر تنوع در تأثیرگذاری مثبت بر ادراکات و نگرش های کارکنان است اما در عین حال، باید بر مقاومت های ناشی از عدم قبول تغییر و ترس از پیچیدگی و تنوع غلبه شود

استراتژی ها و سیاست های مدیریت تنوع از چهار طریق می تواند در افزایش بهره وری و سودآوری سازمان موثر باشد :

  • جذب و حفظ کارکنان مناسب
  •  محصولات و خدمات باکیفیت
  • اتخاذ تصمیمات مناسب
  •  افزایش شهرت سازمان

قابلیت مدیریت تنوع نیز شامل دانش، مهارت و توانایی بهره برداری بهینه از شایستگی های فردی، گروهی و سازمانی افراد و تلاش در جهت ارتقای این توانمندی ها در جهت کسب اهداف سازمان می باشد.

در واقع، این قابلیت موجب بکارگیری اثربخش توانایی های تک تک افراد سازمان می شود و موجب می شود تا مدیران سازمان، به دور از تبعیض، فرصت بروز خلاقیت و بالفعل کردن کلیه توانایی های بالقوه کارکنان خود را به گونه ای موثر فراهم کنند

برگرفته ازکتاب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
تألیف: آلن بانت،استفن جی هینز

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا