مدیریت موثر

اولویت درکارها با قورت دادن قورباغه زشت…!

قدیمی ها همچنین گفته اند: “اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوری اول آن یکی را که زشت تر است بخور!
منظور این است که اگر دو کار مهم را پیش رو دارید اول کاری را که بزرگتر و سخت تر و مهم تر است انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست بکار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا کار را به اتمام برسانید پیش از آنکه دست به انجام کار دیگری بزنید. به این کار مثل یک ” امتحان ” فکر کنید و با آن مثل یک مبارزه فردی روبرو شوید.

در برابر این وسوسه که اول کارهای آسان تر را انجام دهید مقاومت کنید مدام به خودتان یادآوری کنید که مهمترین تصمیمی که هر روز می گیرید این است که اول چه کاری را انجام بدهید و بعد از آن به چه کاری مشغول بشوید، البته اگر کار اول را به انجام برسانید. حرف آخر این است: “اگر باید قورباغه زنده ای را بخوری هیچ فایده ای ندارد که مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه کنی” کلید رسیدن به سطوح بالای کارایی و بهره وری این است که این عادت را برای همیشه در خود ایجاد کنید که هر روز صبح ابتدا به سر وقت مهمترین کار خود بروید.

باید در زندگی این عادت را در خود ایجاد کنید که هر روز قبل از هر کاری اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون آنکه وقت زیادی را صرف فکر کردن درباره این کار بکنید.

با مطالعه و بررسی هر چه بیشتر در مورد مردان و زنان که درآمد بیشتری داشته و سریعتر پیشرفت کرده اند ویژگی “عمل گرایی” به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاری که آنها در هر کاری از خود نشان می دهند خودنمایی می کند.

افراد موفق و مؤثر کسانی هستند که مستقیما به سراغ کارهای اصلی خود می روند و خود را موظف می کنند تا آنها را به اتمام برسانند. در دنیای ما، و به خصوص در دنیای شغلی ما، افراد برای رسیدن به نتایج معین و قابل اندازه گیری دستمزد می گیرند و ارتقاء مقام پیدا می کنند. شما برای انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی که از شما خواسته می شود پول می گیرید.

شکست در عمل” یکی از مهمترین مشکلاتی است که امروزه در سازمانها به چشم می خورد. بسیاری از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند. این قبیل افراد مدام حرف می زنند، مرتب جلسه تشکیل می دهند و برنامه های فوق العاده ای را طرح ریزی می کنند، اما در نهایت کار مفیدی انجام نمیدهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمی کنند.

برداشت از کتاب قورباغه ات را قورت بده

دکمه بازگشت به بالا