مدیریت موثر

نشانه‌های توسعه منابع انسانی استراتژیک

نه‌گانه‌ای وجود دارد که ماهیت برنامه‌های توسعه منابع انسانی را استراتژیک خواهد کرد، در غیر این صورت، توسعه منابع انسانی در آن شرکت یا سازمان، از نوع سنتی خواهد بود که با ماهیت محیط کنونی سازمان‌ها که با تغییر و رقابت‌فزاینده عجین است، هم‌خوان نبوده و موفقیت سازمان را همراه نخواد داشت.

این ویژگی‌ها عبارت‌اند از؛

  1. توسعه منابع انسانی ماموریت و اهداف سازمان را شکل داده و در پیاده‌سازی استراتژی نقش داشته باشد.
  2. مدیر عالی بجای حمایت صرف از توسعه منابع انسانی، باید به عنوان رهبر در محور برنامه‌های توسعه باشد.
  3. مدیریت ارشد به همراه متخصصان توسعه منابع انسانی در تحلیل محیطِ مرتبط با توسعه منابع انسانی، نقش ایفا کنند.
  4. استراتژی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه منابع انسانی در راستای حرکت فعلی و آینده سازمان باشد و مدیران عالی تیم‌ها در تدوین آن نقش داشته باشند.
  5. مدیران عملیاتی نه تنها در توسعه منابع انسانی وارد عمل شوند بلکه به عنوان یک شریک استراتژیک عمل کنند.
  6. ارتباط و انسجام استراتژیک با سایر استراتژی‌های منابع انسانی وجود داشته باشد.
  7. آموزش‌دهندگان فقط نقش توسعه‌ای نداشته باشند، بلکه فرایند تغییر را نیز تسهیل ‌کنند.
  8. متخصصان توسعه منابع انسانی در نفوذ و تاثیر بر فرهنگ سازمانی نقش داشته باشند.
  9. تاکید بر ارزشیابی نتایج و هزینه-منفعت فعالیت‌های توسعه‌ای و آموزشی منابع انسانی وحود داشته باشد.

به نقل ازسایت HRyar

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا