CARDIOVASCULAR MEDICINESMINOXIDIL

MINOXIDIL

مینوکسیدیل

MINOXIDIL

موارد مصرف:

مینوکسیدیل در درمان پرفشاری شدید خون مصرف می شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی احتقانی قلب، اختلال عملکرد عروق کرونر از جمله آنژین صدری، انفوزیون پریکارد، فئوکروموسیتوما و نارسایی کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- اندازه گیری فشار خون در فواصل منظم در طول درمان ضروری است.

تداخل‎ های دارویی: در صورت مصرف همزمان ماینوکسیدیل با داروهای مقلد سمپاتیک مهارکننده گیرنده بتا، کاهش شدید فشار خون در  حالت ایستاده ممکن است بروز کند.

عوارض جانبی: احتباس آب و سدیم، افزایش وزن، ادم محیطی، تاکی کاردی، افزایش رویش مو، افزایش برگشت ‎پذیر کراتینین و نیتروژن اوره خون و گاهی اختلالات گوارشی و بثورات جلدی با مصرف این دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف
بزرگسالان: به  عنوان کاهنده فشار خون، ابتدا mg/day ۵ به صورت تک نوبتی یا در دو نوبت منقسم مصرف می شود که بر  حسب نیاز بیمار، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به  عنوان مقدار نگهدارنده، mg/day ۱۰-۴۰ به  صورت تک نوبتی یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
کودکان: در کودکان تا ۱۲ سال، ابتدا mg/ kg/ day ۰/۲ در یک نوبت واحد یا در دو نوبت منقسم مصرف می شود. به  عنوان مقدار نگهدارنده mg/kg/day ۰/۲۵-۱ در یک نوبت واحد یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.

اشکال دارویی

Tablet: 10mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا