ANTIPARASITICS

NICLOSAMIDE

نیکلوزماید

NICLOSAMIDE

موارد مصرف:

این دارو در درمان آلودگی به کرم‌ های پهن مصرف می ‌شود.

هشدارها: انجام آزمون مدفوع تقریباً یک و سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثربخشی دارو ممکن است ضروری باشد.

عوارض جانبی: با مصرف این دارو، تهوع، استفراغ، دردشکم، سرگیجه و خارش گزارش شده است.

نکات قابل توصیه
۱- قرص ‌های جویدنی این دارو را باید کاملاً جوید و همراه با آب مصرف نمود.
۲- بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک (مانند صبحانه) مصرف کرد.
۳- توصیه می ‌شود که دو ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.
۴- تکرار دوره درمان ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف
بزرگسالان: مقدار ۲ گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک مصرف می  شود. ۲ ساعت بعد از آن یک مسهل مصرف می‌ شود. در درمان آلودگی به همینولپیس‎ نانا ۲ گرم در یک نوبت در روز اول و سپس g/day ۱ برای ۶ روز مصرف می شود.
کودکان: در کودکان ۶-۲ ســال، در درمــــان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیاساژیناتا، ۱ گرم و در درمان آلودگی به همینولیپس‎ناتا،g/ day  ۱ در یک نوبت در روز اول و mg/day ۵۰۰ برای ۶ روز بعد، مصرف می ‌شود.

اشکال دارویی

Chewable Tablet: 500mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا