مدیریت موثر

سرزندگی و نشاط سازمانی

سرزندگی و نشاط سازمانی یک مفهوم نوظهور است که به باور پژوهشگران سبب افزایش کیفیت زندگی کاری، عملکرد بهتر، بهبود ارتباطات، رضایت شغلی، افزایش خلاقیت و نگهداشت کارکنان می شود. همچنین سرزندگی سازمانی با افزایش میزان عجین شدن و اشتیاق کاری کارکنان، سبب کاهش استرس شغلی، احساس خستگی و افسردگی و هیجانات منفی در محل کار می گردد.

از این روی، سرزندگی یا نشاط سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در سلامت یا رشد سازمان تعریف شده است. رشد اقتصادی، فکری و خلاق یک سازمان عوامل تعیین کننده اندازه گیری سرزندگی و نشاط سازمانی است .

یافته های مشابه نشان داده است درگیری و اشتیاق در کار خلاق، به دستیابی به حالت حیاتی بالا کمک می کند. سرزندگی سازمانی به بقای سازمانی کمک می کند و در سازمانهایی که با موفقیت به سهم رقابتی دست یافته اند، سرزندگی و نشاط را به عنوان مأموریت جدید خود در نظر گرفته اند.

محققان بر این باورند که سرزندگی باید در خود مشاغل و افرادی که در این مشاغل کار می کنند ، تکامل یابد. تحقق سرزندگی و نشاط در سازمان، یکی از پنج ستون اهداف استراتژیک تعریف شده در سطح جهانی تعریف شده است.

دکتر علی سیدنقوی

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا