ANTIPARASITICS

PENTAMIDINE

پنتامیدین

PENTAMIDINE

موارد مصرف:

این دارو در درمان پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی، لیشمانیای احشایی (کالاآزار)، لیشمانیوز پوستی و تریپانوزومیاز مصرف می شود.

هشدارها
۱- احتمال افت شدید فشار خون پس از تجویز دارو وجود دارد.
۲- در صورت وجود کاهش و افزایش فشار خون، کاهش یا افزایش قند خون، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی یا کم خونی با احتیاط فراوان مصرف شود.
۳- از تزریق مستقیم داخل وریدی به  صورت یک جا باید حتی ‌الامکان اجتناب نمود و هرگز تزریق نباید با سرعت صورت گیرد. تزریق داخل عضلانی باید به  صورت عمیق و ترجیحاً داخل ناحیه سرین انجام شود.

عوارض جانبی: واکنش ‌های شدید و گاهی کشنده افت فشار خون، کاهش قند خون، پانکراتیت و آریتمی مشاهده شده است. همچنین لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، نارسایی حاد کلیه و کاهش کلسیم خون گزارش شده است. ازوتمی، نتایج غیرعادی در آزمایش عملکرد کبد، کم خونی، افزایش پتاسیم خون، تهوع، استفراغ، گیجی، سنکوپ، گرگرفتگی، افزایش قند خون، بثورات جلدی، اختلال در احساس مزه، سندرم استیون-جانسون، تنگی برونش، سرفه، کوتاهی تنفس، خس ‌خس، ناراحتی، درد، سفتی، آبسه و نکروز عضله در محل تزریق، از سایر عوارض جانبی این دارو هستند.

مقـــــدار مصـــرف: در پنومونــــی ناشــــی از پنوموسیستیس کارینی از طریق انفوزیون داخل وریدی mg/kg/day ۴ حداقل به  مدت ۱۴ روز تزریق می شود. در درمان لیشمانیای احشایی (کالاآزار) mg/kg ۳-۴ یک روز در میان تا حداکثر ۱۰ تزریق (مجموعاً) تزریق عمیق عضلانی می شود. در صورت نیاز، مصرف دارو ممکن است تکرار شود. در درمان لیشمانیای پوستی mg/kg ۳-۴ یک یا دو  بار در هفته تا هنگامی که ضایعه برطرف شود، تزریق عمیق عضلانی می شود. در درمان تریپانوزومیاز mg/kg ۴ روزانه یا یک روز در میان مجموعاً به تعداد ۱۰-۷ بار تزریق عمیق عضلانی یا انفوزیون داخل وریدی می شود.

اشکال دارویی

Injection: 300mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا