ANTIPARASITICS

PYRANTEL

پیرانتل

PYRANTEL

موارد مصرف:

این دارو برعلیه کرم ‌های گرد (از جمله آسکاریس)، کرم ‌های نخی، تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم ‌های قلاب ‎دار مصرف می شود.

هشدارها: در صورت نارسایی کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: اختلالات گوارشی، سردرد، سرگیجه و بثورات جلدی از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخل‎ های دارویی: در صورت مصرف همزمان پیرانتل و پیپرازین، دو دارو ممکن است اثر یکدیگر را کاهش دهند.

مقدار مصرف: مقدار mg/kg ۱۰ در یک نوبت مصرف می ‌شود. در مورد آلودگی به آسکاریس به  تنهایی نصف این مقدار کافی است. در درمان آلودگی به کرم قلاب دار mg/kg ۱۰ در روز برای ۳ روز یا mg/kg ۲۰ در روز برای ۲ روز و در تریشینوز mg/kg ۱۰ برای ۵ روز مصرف می ‌شود. برای تکمیل درمان کرمک می توان ۴-۲ هفته بعد یک نوبت دیگر را مصرف کرد.

اشکال دارویی

Tablet: 125mg
Suspension: 250mg/5ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا