موفقیت

تئوری یادگیری احساس ناتوانی چیست؟

 تئوری (یادگیری احساس ناتوانی) یکی از مهم‌ترین تئوری‌های روانشناسی است که دلیل بسیاری از ترس‌های انسان‌ها در انجام کارهای بزرگ و سخت را توضیح می‌دهد.

این تئوری بر اساس داستان یک بچه فیل، توسعه یافته است. این داستان می‌گوید:

وقتی فیل بچه است، صاحبش او را از مادرش دور می‌کند و پایش را با یک طناب محکم به تیرچه‌ای که در عمق زمین فرو رفته است، می‌بندد.

بچه فیل تلاش می‌کند که خلاص شود و پیش مادرش برگردد، ولی فایده‌ای ندارد. در نهایت، بچه فیل دست از تلاش برمی‌دارد.

صاحب فیل این کار را چند روز انجام می‌دهد تا در نهایت بچه فیل کاملا یاد می‌گیرد که وقتی طناب به پایش بسته می‌شود، نمی‌تواند از جایش تکان بخورد.

این حس ناتوانی در ذهن بچه فیل باقی می‌ماند، در نتیجه، وقتی بچه فیل رشد می‌کند و به بزرگ‌ترین حیوان روی کره زمین تبدیل می‌شود هم وقتی صاحبش طنابی به پایش می‌بندد، آرام سر جایش می‌ایستد.

متخصصین روانشناسی معتقدند همین اتفاق برای بسیاری از ما انسان‌ها هم رخ می‌دهد. وقتی ما به عنوان مدیر فروش و بازاریابی، مرتب با کلماتی مثل این کار را نکن، این ایده را بی‌خیال شو و غیره، فروشندگان‌مان، به خصوص فروشندگان تازه‌کار را خطاب قرار می‌دهیم، در حقیقت داریم احساس بی‌کفایتی، ناتوانی و ضعف را در آنها نهادینه می‌کنیم و در نتیجه، وقتی رشد می‌کنند و به یک فروشنده باتجربه تبدیل می‌شوند هم جرات انجام کارهای خلاقانه و بزرگ را ندارند.

دکمه بازگشت به بالا