موفقیت

آیا برای رسیدن به موفقیت، داشتن استعداد کافی است؟

موضوعی که ذهن بسیاری را به خود درگیر‌کرده، این‌است که آیا برای رسیدن به موفقیت، داشتن استعداد کافی است؟

برای پاسخ به این سؤال به محیط اطراف خود نگاهی بیندازید. مسلماً شما نیز افرادی را می‌شناسید که باوجود داشتن استعداد، در کارها و رسیدن به اهدافشان ناموفق هستند. پس هرگز استعداد به‌تنهایی، کافی نیست. انتخاب‌هایی انجام‌دهید که صرف‌نظر از میزان استعداد، باعث موفقیت شما می‌شوند. (کتاب از الف تا دال استعداد را حتما مطالعه نمایید.)

حقیقت این‌است که تا‌وقتی مردم در دنیا زندگی می‌کنند، استعداد خام زیادی وجود خواهد‌داشت. اگر شما واقعاً مشتاق متمایزبودن هستید، سیزده انتخاب وجود‌دارد که لازم است برای رشد استعدادهای خود انجام دهید.

سیزده انتخاب برای رشد استعداد

۱- باور، استعداد شما را بالا می‌برد.
۲- علاقه، استعداد شما را نیرو می‌بخشد.
۳- ابتکار، استعداد شما را فعال می‌کند.
۴- تمرکز، استعداد شما را جهت می‌دهد.
۵- آمادگی، به استعداد شما جایگاه می‌دهد.
۶- تمرین، استعداد شما را بهبود می‌بخشد.
۷- پشتکار، استعداد شما را تقویت می‌کند.
۸- جرأت، استعداد شما را می‌آزماید.
۹- آمادگی برای یادگیری، استعداد شما را گسترش می‌دهد.
۱۰- شخصیت، استعداد شما را عمیق می‌کند.
۱۱- روابط بر استعداد شما تأثیر می‌گذارد.
۱۲- مسئولیت، استعداد شما را قوی می‌کند.
۱۳- کار گروهی استعداد شما را چند‌برابر می‌کند.

با انجام این انتخاب‌ها شما می‌توانید فردی با حداکثر استعداد شوید. اگر استعداد داشته باشید، شاید متفاوت باشید ولی اگر حداکثر استعداد را داشته باشید، منحصر به‌فرد هستید.

استعداد بی‌ارزرش‌تر از نمک خوراکی است. چیزی که افراد با استعداد را از افراد موفق جدا می‌کند، سخت‌کوشی زیاد است.


استعداد هرگز کافی نیست
نویسنده: جان ماکسول

دکمه بازگشت به بالا