ANTIPARASITICS

THIABENDAZOLE

تیابندازول

THIABENDAZOLE

موارد مصرف:

تیابندازول در درمان آلودگی با لارو مهاجر پوستی کرم ‌های انکیلوستوما برازیلینس و انکیلوستوماکانینوم، لارو مهاجر احشایی کـــــرم ‌های توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی، استرونژیلوئیــدس استرکورالیــــس، تریشینــــــــلا اسپیرالیــس، کاپیلاریافیلیپینیز، دراکونکولوس مدیننسیس و تریکواسترونژیلوئیدس مصرف می شود.

هشدارها
۱- در نارسایی کبد و کلیه و در صورت بروز سرگیجه، خواب ‎آلودگی، تاری دید یا زردشدن چشم با احتیاط فراوان مصرف شود. در نارسایی کبد مقدار مصرف دارو باید کاهش یابد.
۲- در آلودگی شدید به کرم، دارو باید طولانی مدت مصرف شود.
۳- انجام آزمون خلط در درمان استرونژیلوئیدیاز در صورت وجود علائم یا نشانه‎‌ های ریوی، احتمال وجود سندرم آلودگی مکرر و کاهش ایمنی بیمار ممکن است ضروری باشد. همچنین انجام آزمون مدفوع پیش از درمان با دارو یا تقریباً ۳-۲ هفته پس از آن برای تعیین اثربخشی آن ممکن است موردنیاز باشد.

عوارض جانبی: بی ‎اشتهایی، تهوع، استفراغ، سرگیجه، اسهال، سردرد، خارش، خواب ‎آلودگی، واکنش ‎‌های حساسیت مفرط از جمله تب و لرز، آنژیوادم، بثورات جلدی اریتم مولتی ‎فرم و سندرم استیون-جانسون و به ندرت وزوز       گوش و آسیب پارانشیم کبد و اختلالات بینایی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل‎ های دارویی: تیابندازول باعث کاهش دفع تئوفیلین می‌ شود.

نکات قابل توصیه
۱- در بعضی از بیماران دارو ممکن است باعث تغییر بوی ادرار شود که از نظر بالینی اهمیت ندارد.
۲- قبل از بلعیدن، دارو باید خوب جویده شود. بیمار باید دوره درمان را کامل کند. تکرار درمان در بعضی آلودگی ‎‌ها ضروری است.
۳- برای کاهش عوارض جانبی بهتراست دارو بعد از غذا (صبح و شب) میل شود.
۴- برای کاهش واکنش‎‌ های التهابی لارو تریشین، مصرف توأم کورتیکوسترویید سیستمیک توصیه می ‌شود.

مقدار مصرف: در بزرگسالان و کودکان بیش تر از ۱۴کیلوگرم، در درمان لارو مهاجر پوستی mg/ kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت دو روز مصرف می ‌شود. در صورت وجود ضایعه فعال، مصرف دارو دو روز بعد از پایان درمان تکرار می ‌شود. در درمان لارو مهاجر احشایی mg/kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت ۷-۵ روز مصرف و در صورت لزوم ۴ هفته بعد تکرار می شود. در آلودگی معمولی با استرونژیلوئیدس mg/kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت ۲ روز به  کار می ‌رود و در سندرم آلودگی مکرر mg/kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت ۷-۵ روز مصرف می شود. در درمان تریشین mg/kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت ۴-۲ روز براساس پاسخ بیمار به  کار می ‌رود. در درمان کاپیلاریاز mg/kg ۲۵ یک  بار در روز به  مدت ۳۰ روز به  کار می ‌رود. در درمان دراکونکولیــاز mg/kg ۲۵ دو  بار در روز به  مدت دو روز به  کار می‌ رود. در درمان تریکواسترونژیلیاز در بیماران تا ۶۸ کیلوگرم، mg/kg  ۲۵ دو  بار در روز به  مدت ۲ روز به  کار می ‌رود. در بیماران بالاتر از ۶۸ کیلوگرم به میزان ۱/۵ گرم دو  بار در روز مصرف می‌ شود. حداکثر مقدار مصرف مجاز g/day 3 می ‌باشد.

اشکال دارویی

Tablet: 500mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا