زنگ تفکر

اگر کل کتب روانشناسی را بخوانید به این ۷۰ نکته میرسید

۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش
۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن
۳- برای فردایت برنامه ریزی کن
۴- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن
۵- بدان در چه وقت باید سکوت کنی
۶- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان
۷- احمقانه رفتار مکن
۸- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر

۹- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر
۱۰- همیشه در حال آموختن باش
۱۱-آنچه می دانی به دیگران بیاموز
۱۲- روز تولدت یک درخت بکار
۱۳- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر
۱۴- از مکان های مختلف عکس بگیر
۱۵- راز دار باش
۱۶- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن

۱۷- به دیگران متکی نباش
۱۸- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن
۱۹- اشتباه هایت را بپذیر
۲۰- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست
۲۱- بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن
۲۲- گاهی برای خودت سوت بزن
۲۳- شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد
۲۴- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن

۲۵- به کسی کنایه نزن
۲۶- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد
۲۷- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند
۲۸- سحر خیز باش
۲۹- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی، شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
۳۰- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
۳۱-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
۳۲-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند

۳۳-هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار
۳۴-وقت شناس باش
۳۵-از افراد ناشایست دوری کن
۳۶-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
۳۷-اصالت داشته باش
۳۸-هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
۳۹-از حدی که لازم است مهربانتر باش
۴۰-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن

۴۱-بهترین دوست همسرت باش
۴۲-تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده
۴۳-سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی
۴۴-از کسی کینه به دل نگیر
۴۵-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
۴۶-شکست را به راحتی بپذیر
۴۷- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن
۴۸- خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن
۴۹- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید
۵۰- همیشه به قولت وفادار باش

۵۱- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن
۵۲- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی
۵۳- زندگی را سخت نگیر
۵۴- هیچ وقت قمار بازی نکن
۵۵- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است
۵۶- از وسایلت به خوبی محافظت کن
۵۷- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد
۵۸- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن
۵۹- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش
۶۰- پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی

۶۱- خودت را دست کم نگیر
۶۲- متواضع و فروتن باش
۶۳- گاهی فراموش کن
۶۴- قدرت بخشندگی را از یاد مبر
۶۵- نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش
۶۶- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن
۶۷- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد
۶۸- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان
۶۹- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود
۷۰-بدان در چه وقت باید سکوت کنی…

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا