زنگ تفکر

سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور

۱- عمومِ ناراحتی انسانها ناشی از آنست که واقعیت را قبول نمی­کنند؛

۲- افراد موفق دو ویژگی دارند: سکوت و لبخند؛

۳- به هیچ هدف بزرگی بدون صبر نمی­توان دست یافت؛

۴- سه چیز مخفی نمی­ماند: خورشید، ماه و حقیقت؛

۵- خیلی سر و صدا نکنید: باران باعث می­شود گلها برویند نه رعد و برق؛

۶- گفتنِ به تو اعتماد دارم به مراتب مهم­تر است از گفتنِ به تو عشق می­ورزم ؛

۷- وقتی خودخواهی بمیرد، روح بیدار می­شود؛

۸- هیچ­گاه از انجام دادن کارهای کوچک برای دیگران از پا ننشین؛

۹- وقتی داستانِ زندگی خود را می­نویسی، نگذار قلم دستِ دیگران باشد؛

۱۰- می­خواهی زندگی خود را تغییر دهی، افکار خود را تغییر ده؛

۱۱- درد در زندگی اجتناب­ناپذیر است، اما درد کشیدن انتخاب خودِ فرد است؛

۱۲- اگر فردی تو را خوشحال کرد، او را خوشحال ­تر کن؛

۱۳- بهترین معلم تو آخرین اشتباه توست؛

۱۴- کلمات ممکن است دروغ بگویند، ولی اَعمال همیشه راستگو هستند؛

۱۵- انسانهای راضی درون خود را می­سازند، انسانهای ناراضی بیرون از خود را سرزنش می­کنند؛

۱۶- اگر به فردی اعتماد کردید، دو نتیجه خواهد داشت:دوستِ همیشگی یا درسِ همیشگی؛

۱۷- از شخصی که صداقت ندارد انتظار وفاداری نداشته باش؛

۱۸- ثروت، هوش و مقام تو مهم نیست. مهم نحوۀ رفتار تو با مردم است؛

۱۹- ستاره­ ها در تاریکی می­درخشند؛

۲۰- وقتی ترس از میان می­رود، زندگی آغاز می­شود؛

۲۱- اگر مردم به توسنگ پرت کردند، تو پرت نکن. سنگ­ها را جمع کن امپراطوری بساز؛

۲۲- شما صاحب روح نیستید، بلکه خود روح هستید. شما فقط صاحب جسم هستید؛

۲۳- یک شمع با روشن کردن شمعی دیگر، چیزی از دست نمی­دهد؛

۲۴- صبر کردن تلخ است، ولی میوۀ آن شیرین خواهد بود؛

۲۵- مهم­ترین مهارت زندگی، آرام ماندن در سختی­هاست؛

۲۶- مسایلی که بیشترین لطمه را به تو می­زنند، بیشترین درس­ها را نیز می­آموزند؛

۲۷- شما اولین قربانی عصبانیت خود، خواهی بود؛

۲۸- اگر مرا دوست داشته باشی، در قلب تو هستم. اگر از من متنفر باشی، در ذهن تو هستم. در هر صورت من برنده­ام؛

۲۹- از افرادی که سّرِ دیگران را به تو می­گویند فاصله بگیر؛

۳۰- انسانهای بزرگ با فضایل زندگی می­کنند. انسانهای کوچک صرفاً با پول و راحتی.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا