کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد؟

کمیته اطلاع رسانی و آموزش همگانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه:
در حال حاضر تماس مستقیم فرد به فرد، تماس با سطوح آلوده و قطرات تنفسی به عنوان مهم ترین روش های انتقال ویروس کرونا مطرح بوده و تاکنون انتقال این بیماری از راه هوا تایید نشده است، با این حال، این سوال مطرح است که آیا می‌توان از سیستم های تهویه هوای مرکزی در محیط های اداری و سازمان ها استفاده کرد؟
شواهد در زمینه پاسخ به سوال:
تأمین هوای تازه از طریق سیستم های تهویه (در صورت باز نبودن پنجره ها) به کاهش آلودگی و عفونت ها کمک می کند و همواره یک سیستم تهویه مناسب و تمیز، در هر زمان به عنوان بخشی از یک ساختمان سالم محسوب می شود. در این خصوص مرکز کنترل بیماری های امریکا توصیه کرده است که در فضاهای مشترک، از جریان هوای مطبوع ایجاد شده توسط سیستم های تهویه و یا هوای جاری از طریق پنجره ها استفاده شود تا احتمال آلودگی افراد سالم که ممکن است با افراد بیمار یا مشکوک مواجه شوند، کاهش یابد. در سیستم های تهویه مجهز  به گردش هوا، با افزایش کیفیت فیلترهای مورد استفاده ، می توان میزان آلودگی را به حداقل رساند و در غیر این صورت، احتمال دارد آلودگی افزایش یابد. در صورت استفاده از فیلترهای معمولی با بازده کم در سیستم های تهویه، در حدود ۲۰ درصد از ذرات ویروسی ممکن است به دام افتند و در صورت استفاده از فیلترهای با بازده بالاتر، نظیر هپا، تا ۹۷/۹۹ درصد ذرات تصفیه خواهند شد. ممکن است بسیاری از محیط های اداری کشورمان به چنین فیلترهایی مجهز نباشند؛ با این وجود، توصیه ای برای نصب فیلترهای مخصوص در مورد ویروس کرونا وجود ندارد. انجمن مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ایالات متحده نیز در دستورالعمل ارائه شده در زمینه ی بیماری های عفونی و راهبردهای سیستم‌های تهویه، بیان کرده اند که ذرات کوچک انتقال دهنده بیماری، ممکن است برای مدتی در هوا باقی بمانند. بنابراین استفاده از سیستم‌های تهویه مرکزی و در نتیجه افزایش مبادله ی هوا، می تواند از طریق تامین هوای تازه برای افراد مستعد بیماری، خارج کردن هوای آلوده از محیط، رقیق سازی هوا از طریق ورود هوای تازه و تمیز و یا  فیلتر کردن و گردش مجدد هوا و همچنین تمیز کردن هوای داخل اتاق ها و فضاها، در کاهش انتقال عوامل بیماری موثر باشد. در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم تهویه هوا وجود ندارد و این بیماری، به عنوان یک بیماری قابل انتقال به روش هوابرد، مطرح نیست و حتی شواهد علمی آن را تایید نمی کنند. بر مبنای مستندات علمی، روش اصلی انتقال بیماری کرونا از طریق قطرات تنفسی و تماس فرد به فرد و تماس با سطوح آلوده است.
نتیجه گیری:
 در صورت  تمیز  نگاه داشتن سیستم های تهویه در سازمان ها و ساختمان های غیردرمانی و در صورتی که این سیستم های تهویه مجهز به سیستم گردش هوا و فیلتر برای گردش مجدد هوا و تامین هوای تازه باشند، می توان از این سیستم ها برای کاهش آلودگی استفاده کرد. با این حال ممکن است شرایط به سرعت تغییر یابد و توصیه های جدیدی در این زمینه توسط سازمان های معتبر ارایه شود.
منابع:
  1. https://www.straitstimes.com/singapore/health/no-evidence-covid-19-can-spread-through-air-con-systems
  2. https://www.nytimes.com/2020/03/04/opinion/coronavirus-buildings.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
  4. https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/diseases/coronavirus-covid-19-advice-and-guidance-for-nsw-workplaces
  5. https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/airborne-infectious-diseases.pdf
  6. https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
دکمه بازگشت به بالا