ANTIMICROBIALSANTITUBERCULOSIS

CAPREOMYCIN

CAPREOMYCIN

موارد مصرف: این دارو همراه با سایر دارو‌های ضدسل در موارد عفونت مقاوم به دارو‌های انتخاب اول مصرف می شود.

هشدارها
۱- در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبد،‌ کلیه یا شنوایی و اختلالات الکترولیتی با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- انجام آزمون های سنجش کار کبد، کلیه، شنوایی و بخش حلزونی گوش و وضعیت الکترولیت ها در فواصل منظم توصیه می شود.

عوارض جانبی: واکنش های حساسیت مفرط شامل کهیر و ضایعات پوستی،‌ افزایش یا کاهش گویچه های سفید خون و به  ندرت کاهش پلاکت های خونی،‌ تغییر در نتایج آزمون های کار کبد، سمیت کلیوی، اختلال در الکترولیت ها، کاهش شنوایی همراه با وزوزگوش و سرگیجه، انسداد عصب-عضله بعد از مصرف مقادیر زیاد،‌ درد و سختی در محل تزریق با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل‎ های دارویی: خطر بروز سمیت کلیوی و گوشی در صورت مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزید‌ها، وانکومایسین و سیس پلاتین افزایش می یابد.

مقدار مصرف: کاپرئومایسین از راه تزریق عمیق عضلانی g/day 1 (نباید از mg/kg 20 تجاوز کند) برای ۴-۲ ماه و سپس ۱ گرم در فواصل ۳-۲ بار در هفته مصرف می شود.

اشکال دارویی

Injection: ۱g

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا