ANTIFUNGALSANTIMICROBIALSدسته‌بندی نشده

CLOTRIMAZOLE

کلوتریمازول

CLOTRIMAZOLE

موارد مصرف: کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز، کچلی بدن، ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم و میکروسپوروم کانیس، ‌تیناورسیکالر و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.

هشدارها: از تماس دارو با چشم باید خودداری شود.

نکات قابل توصیه
۱- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیرنخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند.
۲- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود.
۳- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

مقدار مصرف

موضعی: روزی دوبار صبح و عصر از محلول یا کرم بر روی موضع مالیده شود.

قرص واژینال: مقدارmg/day 200 ترجیحاً قبل از خواب به  مدت ۳ روز یا mg/day 100 به  مدت ۷ روز استعمال می گردد.

کرم واژینال: مقدار mg/day 50 (یک اپلیکاتور از کرم  ۱٪) ترجیحاً قبل از خواب به  مدت ۱۴-۶ روز استعمال می شود.

اشکال دارویی

Topical Cream: ۱%
Topical Solution: ۱%
Vaginal Cream: ۱%, ۲%
Vaginal Tablet: ۱۰۰mg, 200mg, 500mg

دکمه بازگشت به بالا