آموزش همگانیکوروناویروس جدید
موضوعات داغ

راهنمای برخورد با خانواده بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا

ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصور کنید یکی از عزیزان شما با شک ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده است. چه احساسات و شرایطی را تجربه میکنید؟ در این شرایط اغلب همراهان و خانواده بیماران در بحران هستند. واکنش افراد مختلف در بحران متفاوت است. بعضی ترس و اضطراب زیادی را تجربه میکنند، برخی خشمگین میشوند و نسبت به کارکنان درمان پرخاشگری میکنند، گاهی نیز افراد کرخت می شوند و نمیتوانند واکنشی نشان دهند. نقش تیم درمان در کاهش استرس بیماران و همراهانشان و حمایت آنها در بحران بسیار کلیدی است.

در ارتباط با همراه و خانواده بیمار به موارد توجه داشته باشید:

  • قبل از صحبت کردن با خانواده، نام بیمار را بدانید و خودتان را معرفی کنید.
  • اطلاعات دقیق، کافی و صادقانه به خانواده بدهید. اینکه همراهان بدانند شما آنها را در جریان هر خبری در رابطه با بیمارشان قرار میدهید، اضطراب آنها را کم می کند.
  • با جملات ساده و کوتاه با خانواده صحبت کنید و از اصطلاحات پزشکی استفاده نکنید. اگر قرار است از آمار و ارقام استفاده کنید، بر قسمت مثبت تمرکز کنید. برای مثال به جای اینکه بگویید ۳ درصد خطر مرگ هست بگویید ۹۷ درصد افراد خوب میشوند.
  • با آرامش و حمایت گرانه با خانواده صحبت کنید. چند دقیقه صحبت های آنها را گوش کنید. بگویید که احساساتشان طبیعی است. به آنها اطمینان دهید که هر کاری که لازم باشد برای بیمارشان انجام میشود.
  • گاهی خانواده ها در شرایط پر استرس، با تیم درمان برخورد نامناسب یا خشمگینانه دارند. این برخوردها را شخصی برداشت نکنید. شما میتوانید در شرایط بحرانی هم، اصول برخورد حرفه ای را در برخورد با بیماران و مسائل آنها حفظ کنید. بخشی از فرآیند بهبود بیماران مربوط به مشاهده حالت کاملا حرفه ای تیم درمان است.
  • افراد عقاید، فرهنگ و ارزش های متفاوتی دارند. آنها را بپذیرید و در این مورد آنها را قضاوت نکنید.
  • نکات ایمنی و حفاظتی را بصورت ساده و مستقیم به خانواده آموزش دهید.
  • در صورتیکه تلفنی با خانواده صحبت می کنید بعد از معرفی خود و اینکه در مورد بیمارشان قرار است صحبت کنید از فرد پاسخگو بپرسید که آیا در شرایطی است که بتواند به صحبت های شما گوش دهد یا خیر. اگر در شرایط مناسب بود بعد از رعایت نکات فوق و دادن خبر بلافاصله تلفن را قطع نکنید و به سوالات آنها پاسخ دهید. اینکار باعث کاهش تنش فرد و تنش های بعدی خواهد شد.
دکمه بازگشت به بالا