BLOOD PRODUCTS/MODIFIERS/VOLUME EXPANDERSDALTEPARIN

DALTEPARIN

دالتپارین

DALTEPARIN

موارد مصرف:

دالتپارین برای پیش گیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) در بیمارانی که تحت عمل جراحی شکمی قرار می ‌گیرند و در معرض خطر ترومبو آمبولیک هستند مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

این دارو در هموفیلی و دیگر اختلالات خونریزی دهنده، ترومبوسیتوپنی، زخم معده،‌ خونریزی مغزی اخیر، ‌پرفشاری خون شدید، بیماری شدید کبدی، پس از ترومای شدید یا جراحی اخیر چشم یا سیستم عصبی، اندوکاردیت باکتریایی حاد، بی‌ حسی نخاعی یا اپیدورال نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: خونریزی، نکروز پوست، ترومبوســــیتوپنی، افزایـــش پتاســـیم خون، واکنش ‌های حساسیتی و پوکی استخوان از عوارض جانبی این دارو می باشد.

مقدار مصرف: برای پیش گیری از ترومبوز وریدهای عمقی در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند از طریق تزریق زیرجلدی ۲۵۰۰ واحد یک تا دو ساعت قبل از جراحی و سپس ۲۵۰۰ واحد هر ۲۴ ساعت به  مدت ۵ تا ۷ روز یا طولانی‌ تر و سپس ۵۰۰۰ واحد هر ۲۴ ساعت به  مدت ۵ تا ۷ روز یا طولانی‌ تر (۵ هفته در موارد تعویض لگن) مصرف می شود. در پیش گیری از ترومبوز وریدهای عمقی از طریق تزریق زیر جلدی، ۵۰۰۰ واحد هر ۲۴ ساعت مصرف می شود. در درمان ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریوی، از طریق تزریق زیرجلدی به  صورت مقدار واحد روزانه ۱۰.۰۰۰-۷۵۰۰ واحد همراه با درمان با داروهای ضدانعقادی خوراکی تا هنگامی که غلظت کمپلکس پروترومبین در دامنه درمانی قرار گیرد (معمولاً حداقل به  مدت ۵ روز) مصرف می شود. برای بیماران با احتمال زیاد خطر خونریزی در درمان ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریوی از طریق تزریق زیرجلدی، مقدار U/kg ۲۰۰ (حداکثر ۱۸,۰۰۰واحد) به صورت یک مقدار واحد روزانه (یا U/kg ۱۰۰ دو بار در روز در صورت افزایش خطر خونریزی) همراه با داروهای ضدانعقادی خوراکی تا زمانی که غلظت کمپلکس پروترومبین در دامنه درمانی قرار گیرد (معمولاً حداقل به  مدت ۵ روز) مصرف می شود.برای درمان بیماری عروق کرونر ناپایدار، از طریق تزریق زیرجلدی، مقدار U/kg ۱۲۰ هر ۱۲ ساعت (حداکثر ۱۰,۰۰۰واحد دو بار در روز) به  مدت ۸-۵ روز مصرف می شود. برای درمان بیماری عروق کرونر ناپایدار از طریق تزریق زیرجلدی، مقدار U/kg ۱۲۰ هر ۱۲ ساعت (حداکثر ۱۰,۰۰۰واحد دو بار در روز) به  مدت تا ۸ روز مصرف می شود.

اشکال دارویی

Injection: 10000U/ml, 12500U/ml, 25000U/ml, 7500U/0.3ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا