مدیریت موثر

پرچم های قرمز برای تصمیم گیری

چگونه بفهمیم به عنوان یک رهبر در حال تصمیم گیری بد برای سازمان هستیم؟

آیا شما یک رهبر موفق را می شناسید که در تصمیم گیری بد عمل کرده است؟

جواب  مطمئناً “بله” است!! تصمیم گیری بخش بزرگی از رهبری است و رهبران قدرتمند بر قضاوت و قاطعیت خود غرور می ورزند. اما حتی بهترین آنها در بعضی مواقع تصمیمات بدی گرفته اند و برخی از این اشتباهات قابل پیشگیری بودند.

در اینجا پرچم های قرمز رنگ زیروجود دارد که می تواند به شما هشدار دهد که شما ممکن است تصمیم بدی بگیرید.

در تصمیم گیری های روزانه خود از آنها مراقبت کنید و اگر علت نگرانی را می بینید، مدتی را به تجدید نظر اختصاص دهید. هیچ تصمیمی بدون ریسک نیست، اما اگر در تصمیم گیری خود متفکر و آگاه باشید، بیشتر از مواقع درست خواهید بود.

اگر نظرات دیگران را نپرسید

 بسیاری از رهبران با تصور اینکه باید تصمیم بگیرند به تنهایی تصمیم گیری می کنند و این اشتباه است. به خصوص هنگامی که با تصمیم مهمی روبرو هستید، هوشمندانه است که به دنبال مشاوره دیگران باشید. صحبت از طریق موضوعات با شخصی که به او اعتماد دارید می تواند وضوح و بینش جدیدی به همراه آورد.

اگر خیلی سریع تصمیم بگیرید ما در عصری زندگی می کنیم که به نظر می رسد همه چیز نیاز به پاسخ فوری دارد

نیاز به تصمیم گیری در فوریت ها می تواند حتی بهترین رهبران را به اشتباه بیندازد. برخی از موقعیت ها نیاز به اقدام سریع دارند، اما هر زمان ممکن باشد به خودتان فرصت دهید تا پردازش و فکر کنید.

اگر تمام اطلاعات مورد نیاز خود را ندارید

شیطان همانطور که از قدیم گفته است در جزئیات است و وقتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی ندارید تصمیم گیری صحیح سخت است. دقت کنید و تحقیقات خود را انجام دهید. شما نمی توانید عدم اطمینان را از تصمیم گیری حذف کنید، اما می توانید با انتخاب آگاهانه آن را به حداقل برسانید.

اگر فقط می خواهید رویه های قبلی خود را دنبال کنید

بسیاری از رهبران به پیروی از غریزه خود افتخار می کنند. برای بهترین ها، این غریزه ها در سال های آموزش و تجربه پایه گذاری شده اند.

برای اکثر ما، غرایز ما به پشتیبان گیری نیاز دارند. اگر همه شواهد و حقایق در یک جهت قرار دارند و حس غریزی شما مخالف است، از خود بپرسید که آیا چیز دیگری در کار است .شاید انکار، آرزو یا تعصب. در بیشتر مواقعی که با تصمیم مهمی روبرو هستید، بیش از غریزه خود به تفکر خود اعتماد کنید.

اگر خیلی احساساتی هستید به عنوان یک رهبر، ممکن است تصمیمات شما جسورانه باشد، اما آنها نیز باید منطقی باشند

تصمیمات مبتنی بر احساس و انجام آن در گرما گرم کار ممکن است در کوتاه مدت احساس خوبی داشته باشند، اما به احتمال زیاد آنها نتایج خوبی را به همراه نمی آورند. به خصوص اگر این یک تصمیم مهم است، استراحت کنید و اوضاع را کنترل کنید. مدتی به خودتان استراحت دهید تا احساسات خود را آرام کنید و به مسائل فکر کنید.

تصمیم گیری خوب همیشه آسان نیست، اما توجه به علائم هشدار دهنده می تواند به شما در جلوگیری از تصمیم گیری های بد کمک کند.

از درون رهبری کنید

همه ما انتخاب می کنیم و در پایان انتخاب های خود ما را به عنوان رهبر می سازد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا