AUTONOMIC MEDICINES

EDROPHONIUM

ادروفونیوم

EDROPHONIUM

موارد مصرف:

این فرآورده برای تشخیص افتراقی و درمان میاستنی گراو و به عنوان آنتاگونیست کورار برای برگشت مهار عصب-عضله ناشی از یک کورار، توبوکورارین یا گالامین مصرف می شود.

هشدارها
۱- در بیماران مبتلا به آسم، صرع، برادی کاردی، انسداد کرونری، واگوتونی، پرکاری تیروئید، آریتمی قلبی یا زخم گوارشی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- در صورت استفاده به عنوان آنتاگونیست شل کننده عضلانی غیردپلاریزان، تا بهبودی کامل و برقراری تنفس طبیعی، استفاده از تهویه مکانیکی ضروری است.
۳- به دلیل خطر بروز برادی کاردی، و بلوک دهلیزی-بطنی آتروپین و اپی ‎نفرین در دسترس باشد.

تداخل‎ های دارویی: این دارو اثر انسداد عصبی-عضلانی ناشی از آمینوگلیکوزید‌های سیستمیک، سایر دارو‌های آنتی ‎کولین استراز و سوکسینیل کولین را تشدید و اثر دارو‌های ضد‎کـــــــولینــــــرژیک را کــــــاهـــــش می دهـــــــد. گلوکوکورتیکوئید‌ها اثر ضد‎کولین استراز را کاهش می دهند. منیزیم به علت اثر مستقیم مهاری بر عضلات اثر ترکیبات ضد‎کولین استراز را کاهش می دهد.

عوارض جانبی: آریتمی، افت فشار خون، کاهش بازده قلبی،‌ بلوک گره دهلیزی-بطنی، تشنج، اختلال در تکلم، سرگیجه، سردرد و کاهش هوشیاری، واکنش ‌های آلرژیک، اسهال و کرامپ ‎‌های شکمی، فلج عضلات تنفسی، اسپاسم حنجره، اختلال در تنفس از عوارض جانبی این دارو هستند.

نکات قابل توصیه: عدم پاسخ‎ دهی به ضد کولین استراز‌ها ممکن است در بعضی بیماران مشاهده شود. در چنین مواردی مقدار مصرف باید کاهش یابد یا مصرف قطع شود تا بیمار مجدداً به اثرات درمانی دارو حساس شود.

مقدار مصرف
بزرگسالان: برای تشخیص افتراقی میاستنی گراو از راه داخل وریدی ابتدا ۲میلی گرم از دارو طی ۳۰-۱۵ ثانیه تزریق می شود. اگر بعد از ۴۵ ثانیه پاسخی ایجاد نشد، ۸میلی گرم دیگر تزریق می شود. اگر واکنش ‌های کولینرژیک بعد از تزریق ۲میلی گرم بروز نماید، آزمون متوقف شده و ۰/۵-۰/۴میلیگرمآتروپین داخل وریدی تزریق می شود. بعد از ۳۰ دقیقه آزمون مجدداً تکرار می شود. در درمان میاستنی گراو ۲-۱ میلی گرم یک ساعت بعد از مصرف خوراکی داروی مورد مصرف، داخل ورید تزریق می شود. به عنوان آنتاگونیست کورار مقدار ۱۰میلی گرم به طور آهسته داخل وریدی و طی ۴۵-۳۰ ثانیه تزریق می شود تا واکنش ‌های کولینرژیک ظاهر شود. در صورت نیاز، تزریق تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرف ۴۰میلی گرم است.
کودکان: از راه داخل وریـــــدی، مقدار تـــــام mg/ kg ۰/۱تزریق می شود که یک پنجم آن در ابتدا تزریق شده و مابقی در صورت عدم بروز واکنش جانبی ۳۰ ثانیه بعد تزریق می گردد. مقدار تام برای نوزادان ۰/۵میلی گرم می ‌باشد. از راه عضلانی، برای کودکان با وزن کمتر از ۳۴ کیلوگرم، ۲میلی گرم و برای کودکان با وزن بیش از ۳۴ کیلوگرم، ۵میلی گرم تزریق می شود. برای نوزادان ۱-۰/۵میلی گرم از دارو از راه عضلانی یا زیرجلدی توصیه می شود. باید توجه داشت که۲ تا ۱۰ دقیقه بین تزریق و زمان بروز واکنش تأخیر وجود دارد.

اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا