AUTONOMIC MEDICINES

PHENOXYBENZAMINE

فنوکسی بنزامین

PHENOXYBENZAMINE

موارد مصرف:

فنوکسی بنزامین در کنترل حملات افزایش فشار خون و تعریق در درمان فئوکروموسیتوم و درمان علائم ادراری هیپرتروفی خوش‎ خیم پروستات مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حوادث مغزی-عروقی و در طول دوره بهبود پس از انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در بیماران سالخورده، نارسایی احتقانی قلب، بیماری شدید قلب، بیماری‌های مغزی-عروقی و آسیب کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- به دلیل عوارض سرگیجه و خواب ‎آلودگی، در هنگام انجام کار‌هایی که نیازمند هوشیاری است مانند رانندگی، باید احتیاط نمود.

عوارض جانبی: افت فشار خون وضعیتی همراه با سرگیجه و تاکی کاردی جبرانی مشخص، احتقان بینی، تنگ شدن مردمک چشم، مهار دفع منی و به ندرت اختلالات گوارشی، کاهش تعریق و خشکی د‌هان (پس از انفوزیون وریدی) و کاهش فشار خون ایدیوسنکراتیک چند دقیقه پس از شروع انفوزیون و تشنج با انفوزیون سریع دارو گزارش شده است.

تداخل‎ های دارویی: مصرف همزمان اپی‎ نفرین و متوکسامین با فنوکسی ‎بنزآمین ممکن است باعث کاهش شدید فشار خون و تاکی کاردی شود.

نکات قابل توصیه
۱- با مصرف غذای زیاد، ورزش و قرار  گرفتن در هوای گرم، اثر کاهنده فشار خون دارو ممکن است تشدید شود.
۲- این دارو با کاهش جریان بزاق ممکن است باعث پیشرفت بیماری ‌های د‌هان و دندان و برفک شود. استفاده از آدامس ‌های فاقد قند برای جلوگیری از این عارضه توصیه می شود.

مقدار مصرف
بزرگسالان: برای کاهش فشار خون در فئوکروموسیتوم مقدار ۱۰میلی گرم دو بار در روز شروع و بر اساس پاسخ بیمار یک روز در میان۱۰میلی گرم افزایش می ‎یابد. مقدار نگهدارنده ۴۰-۲۰میلی گرم دو تا سه بار در روز می ‌باشد. برای درمان هیپرتروفی خوش ‎خیم پروستات، mg/ day ۱۰-۲۰ تجویز می شود.
کـــــــودکان: بـــرای کاهــش فشـــار خون در فئوکروموسیتوم، درمان با mg/kg ۰/۲ یا mg/ m2  ۶ شروع و تا حداکثر mg/ day  ۱۰ افزایش می ‎یابد. مقدار دارو در فواصل چهار روز به تدریج و تا کسب نتیجه مطلوب درمانی قابل افزایش است.
مقـــــدار نگهدارنــــده دارو mg/kg/day ۰/۴-۱/۲ یــــــا mg/ m2/ day ۱۲-۳۶ طی ۴-۳ نوبت منقسم می باشد.

اشکال دارویی

Capsule: 10mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا