(ANESTHETICS (InhalationCENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINES

HALOTHANE

هالوتان

HALOTHANE

موارد مصرف: ‌

هالوتان به  عنوان بی هوش‎کننده برای القا و ادامه بی هوشی مصرف می‌ شود.

موارد منع مصرف:

هالوتان در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلا به آن یا در افراد مستعد نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی کبد، زردی، آسیب حاد ناشی از مصرف قبلی ‌هالوتان، یا پورفیری، تجویز ‌هالوتان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۲- مصرف ‌هالوتان در زایمان طبیعی توصیه نمی‌ شود، مگر آن که به شل شدن رحم نیاز باشد.
۳- ‌هالوتان ضربان قلب و نبض و ترشحات بزاق و دستگاه تنفس را کاهش می ‌دهد.
۴- ‌هالوتان به  میزان زیادی عضله قلب را به اثرات دارو ‌های مقلد سمپاتیک، به  خصوص کاتکول آمین‎ ها حساس می‌ کند. این امر باعث افزایش خطر بروز آریتمی‎ های بطنی شدید می‌ گردد. دارو‌ های مقلد سمپاتیک باید با احتیاط فراوان و مقدار کم در بیمارانی که ‌هالوتان دریافت کرده اند، ‌مصرف شوند.

عوارض جانبی: ‌هالوتان ممکن است باعث سمیت کبدی به  صورت زردی خفیف تا نکروز کبدی شود. هذیان و توهم بعد از بی هوشی از عوارض نسبتاً شایع ‌هالوتان هستند. کاهش کلسیم خون، کاهش فشار خون و آریتمی گذرا نیز ممکن است بروز نماید.

تداخل ‎های دارویی: مصرف همزمان ‌هالوتان با آمینوگلیکوزید ‌ها و عوامل مهارکننده عصبی-عضلانی، موجب تشدید شل شدن عضلات می ‌گردد. تجویز توأم با تئوفیلین، ترکیبات تقویت کننده سیستم دوپامینی مثل لوودوپا و کاتکول آمین‎ ها (دوپامین، اپی ‎نفرین، نوراپی ‎نفرین)، موجب بروز آریتمی می ‌گردد. مصرف توأم فنی‎توئین با ‌هالوتان ممکن است باعث افزایش سمیت کبدی ناشی از ‌هالوتان شود. مصرف همزمان ‌هالوتان با خون حاوی ترکیبات ضدانعقادی سیتراته و پلی‎میکسین ‎‌ها توصیه نمی‌ شود.

نکات قابل توصیه: تکرار تجویز دارو در فاصله زمانی کمتر از ۳ ماه توصیه نمی شود.

مقدار مصرف
بزرگسالان: به  منظور القای بی هوشی مقدار مصرف باید برای هر فرد به  طور جداگانه تعیین شود. برای نگهداری بی هوشی ۱/۵-۰/۵% مصرف می‌ شود.
کودکان: برای القای بی هوشی مقدار مصرف باید برای هر فرد به  طور جداگانه تعیین شود.

اشکال دارویی

For Inhalation: 250mg/Bottle

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا